November Ganzen en Zwanen met Steltloper-telling. (1x per 5 jaar)

Extra telling steltlopers in November

Eens in de vijf of zes jaar wordt er een internationale telling georganiseerd voor steltlopers in het binnenland. Deze telling vindt plaats in Noordwest-Europa. In oktober en november staat weer zo’n telling op de agenda. In die maanden zijn voornamelijk Kieviten uit Fenno-Scandinavië bij ons te gast.

De trend van de broedvogels van de Kievit zit al een aantal decennia in een flinke dip. Vanaf 1990 zijn de aantallen bijna gehalveerd. Bij de wintervogels zien we een ander beeld. Als we regionaal inzoomen dan zien we dat de afname vooral wordt ingegeven door de Zoete Rijkswateren. In de regionale gebieden is de soort ondanks jaarlijks grote verschillen stabiel over bijna 35 jaar. In het Waddengebied en de Zoute Delta zijn de aantallen over die periode toegenomen, maar recent lijkt er in de Delta een afname ingezet.  De aantallen zijn in Denemarken toegenomen, terwijl die in Groot-Brittannië en Nederland een afname laten zien. De opwarming van de aarde wordt als een mogelijke oorzaak aangedragen waardoor de Kieviten in de herfst meer noordelijk verblijven. Plausibel is ook de verandering van de landbouw met de afname van grasland en daarnaast de verandering naar productief Raaigras dat doorgroeit in het winterhalfjaar. De Kievit is een zichtjager die lopend zijn prooi, wormen en insecten, vangt. Als het gras te lang is, iets wat tegenwoordig meer voorkomt in het winterhalfjaar, haakt de soort af.  Een telescoop is wel een vereiste om het aantal goed in beeld te krijgen en een tel-tik is een vast hoeveelheid voor de soort.

We hopen dat alle ganzen- en zwanentellers de Kievit en ook Goudplevier en Wulp gaan tellen en doorgeven, in ieder geval van hun eigen gebieden. Om deze steltlopers apart te tellen en de telgegevens ook apart in te vullen lijkt wellicht wat omslachtig en dubbel werk, maar in de praktijk zal het extra invoerwerk meevallen en zodoende kunnen we snel een overzicht maken. Zet ze in elk geval getotaliseerd bij je teller-rapportje.

Bron: Sovon 2021

 

Geplaatst in Algemeen, Vogels | Reacties uitgeschakeld voor November Ganzen en Zwanen met Steltloper-telling. (1x per 5 jaar)

Visdiefjes op herfstspeurtocht in Het Bos van Erasmus

Zondag 10 oktober 2021

Het was een prachtige, zonnige herfstdag. 9 kinderen hadden zich verzameld op het parkeerterrein van het natuurgebiedje.

Aan de hand van een plattegrond van het bos, waarop de te lopen route was aangegeven, moesten de kinderen hun weg zoeken. En dat was niet het enige speurwerk, want er was ook een zoekkaart met daarop foto’s van allerlei herfstplaatjes uit dit bos. Bij elk plaatje stonden 3 beschrijvingen, waarvan de kinderen de juiste moesten aankruisen. Daar hoorde dan weer een letter bij, waarmee de kinderen aan het eind van de tocht een slagzin konden maken.

Dat kinderen heel goed kunnen zoeken bleek wel; zij vonden allerlei paddestoelen, die wij volwassenen over het hoofd hadden gezien, bv. De porceleinzwam, plooirokjes en de kopergroene bekerzwam. Indrukwekkend was de grote zadelzwam.

Tijdens de speurtocht verzamelden de kinderen ook allerlei materialen, die ze mooi vonden om na afloop van de tocht te verwerken in een mooie herfstkrans. Deze moesten ze wel eerst zelf vlechten van wilgentakken en dat viel niet mee. Maar na afloop zagen we prachtige kransen getooid met rozenbottels, meidoornbesjes, sleedoornbessen,  gekleurde herfstbladeren, zaadjes van de esdoorn, bolsters van kastanjes en dopjes van beukenootjes.

Met een prachtige herfstkrans, een zakje walnoten en een mooie zoekkaart keerden de kinderen weer huiswaarts, met dank aan Sabine, Irene, Reggy en Dilia.

 

  

Geplaatst in Algemeen, Visdiefjes (jeugd 8-12 jaar) | Reacties uitgeschakeld voor Visdiefjes op herfstspeurtocht in Het Bos van Erasmus

Waterdunen open

Hallo vogelgenieters, het is zover de HZL-gidsen uit Duumpje wijzen je de weg door Waterdunen. Zaterdag 9 oktober kwamen meer dan 1000 bezoekers een kijkje nemen in Waterdunen. Vanaf die dag is de Zeekraalroute (4,5km) geopend en kunnen er twee prachtige vogelhutten bezocht worden. Tijdens deze zonovergoten dag hoorden we veel positieve geluiden over dit nieuwe natuurgebieden van omwonenden, Zeeuwen en ook toeristen uit België en Duitsland. Het gebied is nu voor iedereen toegankelijk tussen zonsopkomst en zonsondergang. Wil je tijdens een wandeling meer uitleg over het ontstaan van het gebied en de bijzondere natuur, neem dan een kijkje op https://www.hetzeeuwselandschap.nl/eropuit voor een excursie.

 

Geplaatst in Algemeen | Reacties uitgeschakeld voor Waterdunen open

Duumpje wandeling op 26 oktober

Waterdunen is geopend voor publiek met dank aan alle vrijwilligers en werkzame handen ter voorbereiding van dit prachtige gebied. We willen het eens doorkruisen met de vogelwerkgroepleden op 26 – 10 -2021 om 13.00 uur tot 16.30 uur.

Fred en Herman zijn het helemaal eens, prachtig!!

Waterlabo

De raderen voeden de oestergeul

 

Waterlabo, Hanneke

Geplaatst in Vogels | Reacties uitgeschakeld voor Duumpje wandeling op 26 oktober

Waterdunen open voor publiek

Waterdunen is geopend voor publiek met dank aan alle vrijwilligers en werkzame handen ter voorbereiding van dit prachtige gebied.

http://magazine.waterdunen.com/waterdunen-magazine-special/waterdunen-verwelkomt-bezoekers/

Geplaatst in Algemeen, Vogels | Reacties uitgeschakeld voor Waterdunen open voor publiek

Waterdunen open van zon-opkomst tot zon-ondergang

Beleef Waterdunen – Waterdunen Magazine September 2021

Geplaatst in Algemeen | Reacties uitgeschakeld voor Waterdunen open van zon-opkomst tot zon-ondergang

3 Generaties vogelaars in de familie du Burck

Het spat ervan af, de liefde voor vogels is erfelijk. Opa Piet du Burck (80), zijn
zoon Johnny (52) en diens dochter Kyara (14) uit Oostburg delen dezelfde hobby. Vader en zoon zijn nauw betrokken bij de activiteiten van de vogelwerkgroep van natuurbeschermingsvereniging ’t Duumpje, kleindochter Kyara gaat regelmatig met pa het veld in om vogels te spotten.

De eerste zaterdag in oktober is een hoogtijdag voor vogelaars.

“Euro Birdwatch”, dit jaar op 2 oktober, is de grootste Europese vogel tel dag, gericht op de vogeltrek die rond deze tijd in volle gang is. Het is een initiatief van Birdlife International.
Ook in Zeeuws-Vlaanderen worden zaterdagochtend op verschillende plaatsen trekvogels geteld, waaronder de vogeltelpost vlakbij strandpaviljoen Loods 10 in Breskens. Wil je erbij zijn moet je wel vroeg uit de veren. Het tellen begint zaterdagmorgen rond 07.30 uur en gaat door tot circa het middaguur. Aanmelden is niet nodig.

“De mega trekvogeltelling wordt uitgevoerd in zo’n veertig landen”, vertelt Piet du Burck, die zich nu alweer meer dan twintig jaar inzet voor de natuur en dan speciaal de vogels. In ons land zijn zaterdag tijdens de Euro Birdwatch vele honderden vrijwilligers, verdeeld over meer dan 150 telposten, druk doende met tellen.

De Euro Birdwatch staat of valt met het weer, weet Johnny, die zich de voorbije jaren heeft ontpopt tot een getalenteerd vogelfotograaf. Helder zicht is ideaal om te tellen, net als een lichte tegenwind want dan vliegen de vogels lager en worden ze eerder opgemerkt, en dat vergemakkelijkt het tellen.
Goed trekweer voor de vogels zelf is uiteraard juist rugwind (dus noorden en/of oostenwind). Maar dan gaan ze juist vaak hoog vliegen, waardoor ze minder goed worden waargenomen en geteld. En als de zon doorbreekt is er kans op roofvogeltrek.

Piet is een man van de cijfers. In Breskens werden de laatste vijf jaar tijdens Euro Birdwatch gemiddeld 2835 trekvogels waargenomen, verdeeld over 62 soorten (vorig jaar was een uitschieter met 71 soorten). De meest getelde soorten zijn de spreeuw, vink en graspieper. “Kleine zangvogels hoog in de lucht worden veelal herkend aan hun geluid, silhouet en vliegpatroon. Dat vergt veel oefening.”

Piet du Burck stopt enorm veel uren in zijn vogelpassie. Voor de vogelwerkgroep van ’t Duumpje verricht hij tal van klussen, zo is hij onder andere nauw betrokken bij de ganzen- en zwanentellingen, bij de inventarisatie van roodborsttapuiten en huiszwaluwen tevens coördinator, diverse slaaplaatstellingen, het territoriumonderzoek van steenuilen, de broedvogelinventarisatie in het Erasmusbos en de MUS stadsvogeltelling in Oostburg. En dat is nog niet alles! Hij zoekt mensen die biodiversiteit na streven en willen helpen. Vooral jonge mensen zoals Kyara die het leuk vinden om iets in het echt te zien. En middelbare scholieren die onze website willen verbeteren. Ambassadeurs die in West Zeeuws Vlaanderen wonen en iets willen vertellen over hun Klimaat…

Bron: Zeeuws Vlaams Advertentieblad editie West Woensdag 29-sept-2021

Tekst + Foto’s: Peter Verdurmen. Breskens Telpost.

Geplaatst in Algemeen | Reacties uitgeschakeld voor 3 Generaties vogelaars in de familie du Burck

Avifauna Zeelandica

Avifauna Zeelandica Avifauna Zeelandica bestellen | Sovon.nl

Een monumentaal tweedelig standaardwerk over de vogelrijke provincie met gedetailleerde en informatieve beschrijvingen van alle in Zeeland waargenomen vogelsoorten, rijk geïllustreerd met kaartjes en grafieken. Ook de vele in Zeeland waargenomen zeldzaamheden krijgen aandacht in woord en beeld. Talloze, vaak bijzondere foto’s van topfotografen, verfraaien de tekst.

Het boek biedt veel meer dan een traditionele ‘streekavifauna’. De soortbeschrijvingen worden voorafgegaan door een aantal boeiende, inleidende hoofdstukken. Deze zijn niet alleen geschreven door deskundige ‘vogelaars’, maar ook door historici en landschapsdeskundigen. Zo zijn er hoofdstukken over vogels in Zeeland voor 1900, de exploitatie van vogels (eendenkooien, jacht op watervogels met kanongeweren, rapen van eieren), vogelonderzoek en vogelbescherming in 1900-2020, de rol van Belgische vogelaars in Zeeland, verzamelaars en vogelcollecties, de landschappelijke ontwikkeling van Zeeland, vogels van het stedelijke gebied, vogels van het landelijke gebied, hoofdstukken over de diverse grote wateren, kustbroedvogels, vogeltrek en ‘varia exotica’. Ook zijn de streeknamen vermeld en zijn biografieën van (meestal overleden) vooraanstaande, in Zeeland actieve vogeldeskundigen, een personenregister en een zeer uitvoerige literatuurlijst opgenomen.

Je kunt het bestellen tegen gereduceerde prijs op www.Sovon/AZ

Afhalen bij Duumpje in Oostburg.

Geplaatst in Vogels | Reacties uitgeschakeld voor Avifauna Zeelandica

Euro Birdwatch op zaterdag 2 oktober

 

Breskens Telpost vanmorgen 2 oktober 2021

Bij het ochtend gloren klimmen ze met vaste tred naar de kruin van de dijk. Gehuld in bedekte kleuren genieten ze onder het aanlichten van de heldere hemel van het uitzicht over de Westerschelde. We zijn op een magische plek voor  vogels en vogelaars: de Telpost bij Breskens, het gaat beginnen. In de kille stilte zijn de vogels in aantocht, soms laag over het water; dan weer in grote getalen hoog in de lucht.  Er worden soorten geïdentificeerd en geteld, beelden worden gecontroleerd en gecorrigeerd door deskundige vogelaars. Kijkers en telescopen zwenken naar het aanstormend geweld, de trek is al dagen bezig, de telling van 2 oktober 2021 is begonnen.

De camera doet “klikker-de-klik” en legt de passie van deze mensen op voortreffelijke manier vast. Ook hij is een vaste waarde op dit event sinds jaren; Peter Verdurmen. We kennen zijn karakteristieke foto’s van de mens achter de passie, het is de gave van een verbeeldend oog.

De soorten worden geteld met handtellers als enkeling of groepjes van 10, 20, 50, 100 afhankelijk van de soort en het vluchtbeeld. Voor ze in beeld zijn horen de geoefende oren van mensen de contact roepjes van vogels in de vlucht.  Alle zichtpunten in elke windrichting worden bewaakt  door specialisten. Aantallen en soorten die worden geroepen worden nauwgezet genoteerd door Piet en Luciën, samen meer dan 60 jaar ervaring met vogeltelling.

23 Aalscholver overtrekkend 20 terplaatse, 8 Bergeend overtrekkend, 9 Boertjes, 2 Boomleeuwerik, 12 Putters, 1 blauwe Reiger Terplaatse, 2 Oeverpiepers, Pimpelmees tp, 2 Boompiepers, 10 Rietgors, 3 Scholeksters, Roodborst, 3 Bontbekplevier,  97 lepelaars, 6 Scholeksters, 1295 Brandganzen tp, 3 Sijsjes,  Sperwer, 19 Futen, 1324 Spreeuwen, Sperwer, 2 Goudplevier, 4 Gaai, Steenloper tp, 30 Grote Canada Ganzen, 2 Torenvalk tp, 4 Gele Kwikstaart, Turkse tortel, , 1 Tapuit tp, 450 Graspiepers, 3 Vink tp, 2 Torenvalk, Groene Specht tp, 3 Visdief, 15 Watersnippen,  8oo Graspiepers,  35 Grauwe Ganzen, 6 wilde eend tp, 3 Groenling overvliegend, Winter koning tp, Tjiftjaf tp, 1  Groenpootruiter,  6Heggemus,  5  Grote Stern, 7 Wintertaling, 3 Grote Mantel tp, 63 Witte Kwikstaart,             1 Grote Zilverreiger,  1 Witte Kwikstaart tp, vluchtje geloste postduiven gaan naar Noord oost dus die tellen we weer niet. 2 Jan van Gent laag over het water, 107 Houtduiven,         8 Wulpen, 2 Kauwen en      3 kemphanen.

“Hier gaan we over de grens van het vorige jaar zie je dat en daar… hé, daar ontbreekt een soort” hoor ik ze zeggen. Het zijn no nonsens boys, geen flauwekul en super precies, het zijn de hoekstenen van onze vogelwerkgroep ’t Duumpje. Het tellen gaat door jongens, 900 Zilvermeeuw tp bij de Vuurtoren, Zwartkop, 3x Kleine Mantel,  Koolmees tp,  1 Wulp en 3 Watersnip tp, 668 Graspiepers,    1 Kokmeeuw, 5 Zwarte kraai tp, 1 Zwartkopmeeuw, 2 Bruinvissen voor op het randje..

Verder zijn er ook de stille werkers, integer en loyaal aan de natuur, zij zijn de vinger aan de pols in het buitengebied. Mensen die bij weer en ontij de natuurbescherming ten uitvoer brengen. Johnny kennen we van zijn natuurfotografie en Eveline van de drone beelden bij het inventariseren van roofvogels. Ze werken samen met de provinciaal opgerichte Roofvogelgroep Zeeland en zijn vandaag ons spiedende oog en oor voor de laag vliegende Sperwer. Het is een  fijn koppel, die alles opzij zetten voor het welzijn van vogels en natuur, en ook nog prominent aanwezig is om boeren te ondersteunen bij het oogsten van de tarwe. Dit om Kiekendieven en hun broedsucces te borgen.

Het is vandaag een gezellig samenzijn waar de verhalen soms sterker zijn dan de koffie. Men kent elkaar al jaren en niets wordt gemaskeerd maar uitgesproken. Ervaring en feiten gedeeld, opgetekend met een wetenschappelijke doel , trends van populaties statistisch bestuderen. Afwijkende waarnemingen moeten worden onderbouwd met foto- en geluidmateriaal voorzien van GPS-locatie, datum en waarnemer competentie.  Nee dit zijn geen lui die zich iets laten aanleunen.

Van heinde en ver komen ook de mensen , die geïnteresseerd zijn in vogeltrek, nestors en nieuwkomers. Soms kun je stiekem een hele boel opsteken van elkaar, technieken en inzichten zijn voortdurend in ontwikkeling. We helpen elkaar met raad en daad om iets moois van deze dag te maken. Vriendschappen op nieuw bevestigd of uitgebreid.  Steeds meer vriendinnen en vogelspotsters tussen het van oudsher mannenclubje. We danken de tellers van vandaag voor hun bijdrage, Jan Klomp, Marcel Capello, Eric Martijn, John du Burck, Jaap Poortvliet, Eveline ‘D hoore, Luciën Boerjan, Wouter Baplu, Piet du Burck, Jan Spinnewijn, Lies van der Burg, Eddy Blomme, Martine Matthijs, Ria Buijze,  Huub Buysse (verhaal)

De foto’s van Peter, de ge-orderdende gegevens natuurlijk van Piet zoals in de email aangeleverd: “Deze morgen onder redelijk goede weersomstandigheden werd de Euro-Birdwatch trekvogeltelling uitgevoerd met 15 tellers/tel-sters, een goede opkomst”.  www.trektellen.nl  (Telpost Breskens) en Omroep Zeeland met onderstaande in je link.

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/130251/Trekvogels-tellen-in-Breskens-Je-hoort-ze-voordat-je-ze-ziet

 

Resultaat 2 oktober 2021:          Totaal  exemplaren 6327

                                                            Totaal  soorten 68

Geplaatst in Vogels | Reacties uitgeschakeld voor Euro Birdwatch op zaterdag 2 oktober

Visdiefjes maken voederhuisjes

Geplaatst in Algemeen, Visdiefjes (jeugd 8-12 jaar) | Reacties uitgeschakeld voor Visdiefjes maken voederhuisjes