Recente waarnemingen in het Zwin

Dit verslag is in overleg met het Zwin Natuur Park beschikbaar gesteld voor publicatie. Het zijn recente waarnemingen van de afgelopen (10 daagse) periode. Details zijn als tabblad toegevoegd.

Vogels

We melden de bloktellingen van dagen  1-10, 11-20, 21-31 per maand.

De avonturen van de zenderooievaars zijn nog regelmatig in detail volgen via de Facebookpagina van het Zwin Natuur Park en via https://www.zwin.be/nl/operatie-ooievaar.

Slaapplaatstelling: Dat is een hoog aantal tijdens de winter, hoger dan in vorige winterperiodes voor kleine zilverreigers en 6 grote zilverreigers en maar liefst 11 koereigers! Samen met 2 jonge lepelaars die overwinteren in het Zwin leuke waarnemingen.

We krijgen via Wouter informatie aangereikt van de actuele status binnen en buiten de internationale dijk bij Zwin en Zwinpolders.

Bron: Wouter Faveyts – Wetenschappelijk medewerker Zwin Natuur Park

https://zwinstreek.waarnemingen.be/