Liniedijk/Passageule en Ponte Bos.

Na de Tachtigjarige Oorlog werden de polders tussen de Linie van Oostburg en de zuidelijker gelegen kreek De Passageule ingepolderd. De Linie van Oostburg verloor daarmee haar strategische functie en de Passageule werd de nieuwe zuidwaarts gerichte verdedigingslinie.  Door een stormvloed in 1404 was hier reeds een getijdegeul ontstaan, die het Zwin in het westen verbond met de Braakman in het oosten. In de loop van de 15e eeuw werd de geul geleidelijk aan weer ingepolderd, maar door de Allerheiligenvloed van 1570 en het doorsteken van de dijken aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog, hernam de geul haar oude loop en ontstond de Passageule.

De Passageule deed vanaf 1672 dienst als belangrijkste linie in West-Zeeuws-Vlaanderen. Het was vooral de bekende vestingbouwkundige Menno van Coehoorn die de Passageule rond 1700 uitbouwde tot belangrijke schakel in de door hem ontworpen waterlinie tussen ’t Zwin en Saeftinghe.  Langs de Vrije dijk liggen de van oorsprong Spaanse schansen  Drie Gaten en redoute Groot Turkeye .

In 1702 liet Van Coehoorn de Jufferschans onder IJzendijke verstreken en bij de ondieptes ten westen  van het fort Turkeije drie redoutes aanleggen:  Het Vrije, Middelburg, Constantinopel. Bij een capitale dam in de Passageule verrees Fort Nieuwendam en ter bewaking van de Linie van de Zuiddiepe (een onderdeel van de Passageulelinie onder Biervliet) kwamen het Westfort en Oostfort.

Het geheel is nu ingericht met nieuwe natuur bekend als het Ponte bos. Maak hier een uitstap naar het nabij gelegen IJzendijke en bezoek museum Het Bolwerk.