Eeklose Watergang

De Eekloose Watergang is een halfnatuurlijke waterloop die zich op Nederlands gebied bevindt tussen Smedekensbrugge (ten zuiden van Aardenburg) en Sint-Laureins en een lengte heeft van ongeveer 7 km. De Eekloose Watergang werd omstreeks 1300 gegraven als turfvaart om de ter plaatse gewonnen turf af te voeren.  Tegenwoordig vormt de Eekloose Watergang een natuurgebied van 26 ha, dat eigendom is van Staatsbosbeheer. In 2009 werd er een wandelpad onder de populieren langs de Eekloose Watergang aangelegd als onderdeel van het wandelnetwerk. Je kijkt er uit over kleinschalig akkerland.

Op deze watergang komen ook tal van kreekresten uit, zoals de Oude Biezenkreek en de Valeiskreek, welke samenkomen in het Groote Gat, alsmede de Kruiskreek en de Blokkreek. Deze kreken ontstonden door de inundaties van 1583, waarbij het gebied ostelijk van Eede volledig onder water kwam te staan. Het is met zijn rietkragen een ideaal broedgebied voor de Bruine kiekendieven.