Versche polder

Wandelen, kijken, voor wie van rust en ruimte wil genieten.

De ten noorden van Retranchement gelegen Versche Polder wordt reeds in 1435 vermeld; hij was waarschijnlijk een herdijking van overstroomd gebied. Omstreeks 1622 schijnt hij na mogelijke inundatie te zijn herdijkt en onder de fortificaties van Retranchement begrepen. Na de vloed van januari 1682 is hij, volgens een bron uit 1756, met een dijkje van de → Zandpolder afgescheiden. De polder overstroomde nogmaals in 1808. De laatste herdijking vond omstreeks 1820 plaats; een dijkbreuk in december 1845 werd in 1846 hersteld. De Versche Polder viel binnen de voormalige gemeente Retranchement.

2. (Hendrik Ve(e)rschepolder). → Hendrik Versepolder.

LITERATUUR

Wilderom, Tussen afsluitdammen IV. Gottschalk, Historische geografie II.