Strijdersgatpolder

Een moment voor jezelf…..

De provincie heeft het bestaande natuurgebied, met daarin het Bos van Erasmus, uitgebreid met 33 hectare. Het stuk tussen het bos en de N675, is  omgezet in weide, kreek en bos. Het gebied is onderdeel van Natuurnetwerk Zeeland en moet een gunstige leefomgeving voor de boomkikker, kneu (een vogel), steenuil en de plant bijenorchis worden.  Ook ligt er een wandelpad zodat je daar kunt rusten en zien hoe je de wereld weer in balans brengt.

Symbolisch

De provincie betaalt de aanleg en Staatsbosbeheer doet het onderhoud. De provincie diende bij de gemeente Sluis een verzoek in om het bestemmingsplan te veranderen, van landbouwgrond naar natuur. Als een raadsmeerderheid tegen zou stemmen, zou de provincie gebruikmaken van een inpassingsplan om de plannen toch door te voeren. Na fel debat, want nieuwe natuur ligt politiek erg gevoelig, besloot een meerderheid van de raad in februari uiteindelijk dat de Strijdersgatpolder natuurgebied wordt.  Het is een sprekend voorbeeld van barrières die moet worden genomen om biodiversiteit meer ruimte te geven. Dat valt niet mee als je generaties lang natuur heb veranderd in productiegebied.

https://www.routeyou.com/nl-nl/route/view/8334312/wandelroute/nieuwvliet

Bron: Staats Bos Beheer e.a.