Planologie vacature

Natuurbeschermingsvereniging houdt vinger aan de pols.

Uitermate belangrijk voor de bescherming van de natuur is de wijze waarop het land gebruikt wordt en welke bestemming aan het land gegeven wordt. Veel natuurlijke landschapselementen, die voor de noodzakelijke variatie in de natuur zorgen, zijn in korte tijd in West Zeeuws-Vlaanderen verloren gegaan. Dit door onwetendheid, onoplettendheid en gebrek aan competentie of eigenbelang binnen overheden. Ook toezicht op gewijzigd gebruik en het belang economische groei boven ecologische waarden zijn binnen bedrijven de laatste decennia sterk onderschat. De burger/consument gaat daarbij niet vrijuit om biodiversiteit en klimaat doelstelling na te streven. Overheden zien ons soms als luis in de pels maar dat is niet nodig bij afdoende overleg en gebruik van expertise in de vereniging.

Behoud en bescherming van de resterende ‘randjes groen’ vormen een voorname taak van de werkgroep. Meestal geschiedt het beïnvloeden van te nemen beslissingen door goed overleg, maar het weerhoud ons niet dat sommige procedures leiden tot voor de Raad van State. Dat zijn gelukkig uitzonderingen en het beste werkt natuurlijk stille diplomatie.

Contactpersonen:

Secretariaat@duumje.nl