Protest om leefbaarheid kernen.

Een goede uitgangspositie voor huurders is van groot belang. Wie toegang heeft tot de juiste informatie over huurprijzen, een betaalbare huur heeft en zijn recht kan halen kan zich beter redden op deze verhitte woningmarkt. Iedereen verdient een eerlijke kans op de woningmarkt. Gelijke behandeling bij het zoekproces is daarvoor randvoorwaarde. Hoewel veel huurders in een goede uitgangspositie verkeren, is dit zeker niet voor iedereen het geval. Daarom blijf ik mij inzetten voor het borgen en versterken van de rechten van huurders op de woningmarkt. Zo niet bij het college in Sluis ondanks herhaalt verzoek van haar burgerbevolking krijgt het kapitaal voorrang.