Telpost Breskens

Telpost Breskens ( Nieuwesluisweg 50, 4511 RE Breskens ) is het Mekka voor vogelaars, zeker bij oostenwind. Praktisch alle vogels die op weg zijn naar het noorden worden langs deze plek geblazen, aan de zuidkust van de Westerscheldemonding. Geen wonder dat er de afgelopen dagen van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat heel veel vogelaars te vinden zijn: zij willen niets van dit spektakel missen. Trektelling gebeurt het hele jaar maar tijdens de Nationale vogelweek geven we er extra aandacht aan samen met de Vogelbescherming. Records voor Telpost Breskens

Kom dan langs op  Telpost Breskens.

Eerste weekend van de Nationale Vogelweek      (2e week van mei )

Doel: Vogels kijken: het biedt spanning én ontspanning. Lekker buiten zijn en genieten van uw omgeving en de schoonheid van vogels en de vraag of het lukt om fluisterstil een favoriete soort te ontdekken.  Specialisten als Eric vertellen u er terplaatse graag meer over.

Telpost Breskens staat bij veel vogelaars bekend als de plek waar je in het voorjaar geweldige trek kunt meemaken. Op goede dagen kunt u wielewalen en purperreigers over het strand zien vliegen, op hun lange trekroute, terwijl rode en zwarte wouwen langs de dijk vliegen. De monding van de Westerschelde ter hoogte van Breskens vormt voor noordwaarts trekkende vogels een keuzepunt of zij de trek in oostwaartse richting over land voortzetten of dat zij de Westerschelde oversteken en hun weg in noordelijke richting vervolgen. Vooral bij aflandige wind treedt bij Breskens een sterk gestuwde trek op, waarbij voor Nederlandse begrippen ongekend hoge aantallen trekvogels passeren. Vooral dagtrekkers zoals zwaluwen, kwikstaarten, piepers en leeuweriken, maar ook roofvogels, zoals buizerd, wespendief en boomvalk vertonen topaantallen. Op de duindijk ten westen van Breskens is op initiatief van de regionale natuurbeschermingsvereniging Het Duumpje een trektelpost gerealiseerd. Je kijkt er zuidwaarts over Waterdunen, westwaarts over de Noordzee en bewonder de  moed van de doortrekkers over de Westerschelde in noordelijke richting.

Vogelbescherming streeft bescherming van trekvogels na langs de gehele route die ze jaarlijks twee keer afleggen: van en naar het broedgebied. Bijzondere aandacht hebben we voor de trekroute waar Nederland aan ligt: de Oost-Atlantische trekroute. Miljoenen kust- en landvogels maken hier gebruik van. Dat doen we door samen met BirdLife Partners in actie te komen op de plekken waar dat het hardst nodig is en we het meest resultaat kunnen boeken. Langs de trekroute en in overwinteringsgebieden neemt de druk op het landschap toe. Waar vinden trekvogels nog ruimte? Wat zou het mooi zijn als zij overal kunnen rekenen op voldoende voedsel, veiligheid en rustplekken. Helpt u mee aan grenzeloze bescherming?

Bron: Sovon – Telpost – Vogelbescherming – Trektellen.

https://sovon.nl/

https://vogelkijkhut.nl/view/188/

https://www.vogelbescherming.nl

[Trektellen.org] – Vogeltrektellingen & ringvangsten