Excursie aanvragen of organiseren.

Vogels herkennen of samen gezellig onderweg en verhalen vertellen!!!!!

De Blikken – Watersnippen – 14 november 2021

Drasland (Engels: wetland) is laagland dat permanent of tijdelijk verzadigd is/wordt door opkomend water. Het is dus een gebied op de grens tussen landelijk en waterrijk gebied, gebied dat zeer verschillend doch zeer afhankelijk is van beide. Drasland vertoont hierdoor een karakteristieke vegetatie, een zeer grote biodiversiteit, aangepast aan deze wisselende omstandigheden. Het gebied dient veelal in de eerste plaats als opslag voor overtollig water. Bij overstroming neemt het gebied het teveel aan water op en bij droogte geeft het dat water af en bewaart zo het natuurlijk evenwicht. Een drasland verschilt van een moeras, dat meestal alleen extreem drassige grond betreft, terwijl een drasland een afwisseling van droog en nat kan zijn. In Nederland is de Waddenzee een voorbeeld van een drasland. Vroeger bestond Nederland veelal uit veen.

Door de vele soorten biotopen vlak bij elkaar is er een breed scala aan leven, wat natuurlijk weer veel vogels en andere roofdieren aantrekt.

Wereldwijd worden veel draslanden beschermd onder de Conventie van Ramsar en het AEWA-verdrag.

Als we van dit soort natuurschoon willen genieten in Club verband bijvoorbeeld op een excursie dan mail je vwg@duumpje.nl

Bron : Wiki , Foto: Ruud van Leeuwen