Excursies.

Excursie 4 mei 2024 in de Zwinduinen

De eerste zaterdag van mei stak een aantal leden van de vogelwerkgroep in alle vroegte de grens over: naar de Zwinduinen, tussen Knokke en het Zwin. 

Roodborsttapuit en Zwartkop
(foto Ruud van Leeuwen)

Net voor zonsopkomst werden we verwelkomd door een bont ‘orkest’ van zingende bosvogels. Gids Patrick Demaecker loodste ons door het bos naar de begroeide duinen, onderweg alle vogelgeluiden aanduidend, maar ook onze plantenkennis werd bijgespijkerd. 

Bij het toenemende zonlicht ging het visueel waarnemen van vogels steeds beter, waarbij Patrick’s secondante (Brigitte) alles netjes optekende tijdens de uiteindelijk 4 uur durende tocht. De nachtegaal was de naamgever van deze excursie. Dat bleek zeer terecht met 31 waarnemingen van deze uitbundige zanger die we gehoord en deels zelfs hebben gezien. Andere vermeldingswaardigheden waren een vrouwtjes Tapuit in broedhabitat, een mooi poserende spotvogel, veel zingende zwartkoppen, het vrij zeldzame en maar kort op de duingrond aanwezige kandelaartje en bijzondere zwammetjes.

Vogels herkennen of samen gezellig onderweg en verhalen vertellen!!!!!

De Blikken – Watersnippen – 14 november 2021

Als we van dit soort natuurschoon willen genieten in club verband bijvoorbeeld op een excursie dan mail je vwg@duumpje.nl

Foto: Ruud van Leeuwen