Sint Kruiskreek

De Sint Kruiskreek slingert zich vanaf het dorp Sint Kruis in het zuiden richting de Grote Boomdijk in het noorden. De laaggelegen weilanden vormen een ideaal verblijfplaats voor vogels zoals wulp en kievit. Tijdens de vogeltrek zoeken witgatje, groenpootruiter en oeverloper hun kostje op de slikrandjes langs het water. Het gebied is met zijn rietkragen een broed locatie voor Rietzanger, Kleine Karekiet, Blauwborst, Rietzanger. Langs de oever is opgaand struweel . Jagende Kiekendieven en zwevende Buizerden doen zich hier te goed aan muizen en woelratjes. In de lage weide gebiedjes bloeien de orchideeën naast biezen en russen. Aan de picknick tafel kun je watervogels spotten met het jonge kroost in de achtervolging. De kreek is hier verbonden met restanten van het Haantjesgat, het Coxysche Gat en de  Passageule. Langs de dijk staat Bokkenorchis in het gras. Het gebied wordt bewoont door reeën die zich  in de vroege morgen en late avond laten zien op de weides.