Vlinders

Meldingen en vragen
Binnen de vereniging doet een wisselend aantal leden vlinderwaarnemingen, waarbij ieder zijn/haar eigen interessegebied heeft. Zo houdt de een zich bezig met nachtvlinders en weer een ander geniet van wat overdag rondfladdert.

Vlinders herkennen met een voorbeeldblad ?

Contact
Indien u vragen of opmerkingen heeft, is het dan ook het handigst u via vlinders@duumpje.nl tot de werkgroepleden te richten. Binnen de actieve vlinderaars wordt dan bezien wie u het beste te woord zal kunnen staan.