Sophiapolder

De Sophiapolder is een polder ten zuiden van Oostburg, behorende tot de Ottevaere en Van Dammepolders. Het betrof schorren in de Passageule die ten westen van de in 1788 aangelegde Bakkersdam in de waterloop naar Zuid-diepe bij de toenmalige Braakman.

Laag weide landschap ligt nu in een doodlopende en verlandende geul van weleer. In 1807 vond bedijking plaats in opdracht van generaal Dominique Vandamme, samen met andere concessies zoals die van de Austerlitzpolder. Zo ontstond een polder van 329 ha, welke vernoemd werd naar Vandamme’s echtgenote, Sophia ’t Kindt. Er werd een houten paviljoen in de polder gebouwd, dienende als zomerwoning voor Vandamme, en in 1860 werd dit uitgebreid tot een boerderij, die sindsdien eveneens ’t Paviljoen heet.

Het gebied is zeer rijk aan watervogels. Het is foerageergebied voor trekvogels. Met een mooie vlonder en kijkhut de ideale plaats om het gehele jaar vogels te spotten. In het midden gebied is een kleiwand met honderden Oeverzwaluwen te bewonderen scherend over het water. Tijdens slaappplaats tellingen in de avond zijn honderden Wulpen geteld. Je kunt hier rond het gebied wandelen of gewoon blijven staan en de natuur op je in laten werken. Het geeft ruimte in je hoofd en prachtige vergezichten.

In dergelijke gebieden is de primaire regel “Honden aan de lijn” om verstoring te voorkomen.

Bron: Het Zeeuws Landschap