Redactie

Zowel het verenigingsblad als de website vallen onder dezelfde redactie.
Momenteel zijn dat Frans, Jaap, Rik, Emmy, Noelle, Patricia, Dillia.

In het blad zijn artikelen opgenomen van werkgroepen, bestuursmededelingen, activiteitenverslagen, onderzoeksverslagen, waarnemeningen, korte berichten en nog meer. De website wordt beheerd door het communicatie-team.
Het clubblad verschijnt 4 x per jaar, steeds op de eerste dag van de maand waarop het seizoen wisselt, dus op 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december.
De uiterste leverdatum voor kopij is 1 maand voor de verschijningsdatum, dus 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november.
Voor de website kan voortdurend tekst en beeld worden aangeleverd.

Redactieadres:
redactie@duumpje.nl