Vlinders verdwijnen

Vlinders fantastisch om te zien, maar waar zijn ze?

“Vroeger zag je veel meer vlinders.” We kunnen ons nu al haast niet meer voorstellen hoeveel dat er moeten zijn geweest. Want het is waar: er waren er veel meer. Tot nu toe zag iedere generatie Nederlanders minder vlinders dan de generatie ervoor.

Vlinders verdwijnen

  • Sinds het begin van de twintigste eeuw zijn er zeventien soorten dagvlinders uit Nederland verdwenen.
  • En nog eens tien vlindersoorten staan op het punt uit ons land te verdwijnen.
  • Van de 53 soorten, die nu nog in ons land voorkomen, is ruim de helft zeldzaam of zeer zeldzaam.
  • Meer dan de helft van de vlinders staat op de Rode Lijst.
  • Al in 2013 lieten we weten dat de graslandvlinders met 50% afnamen in Europa.

Al decennia lang vermindert het aantal vlinders in Nederland. Vanaf 1990 volgt De Vlinderstichting nauwgezet de trends van alle vlindersoorten. Het blijkt dat zowel de bedreigde soorten als algemene soorten steeds maar verder achteruit gaan.

Waarom gaat het zo slecht met de vlinders?

75% van de insecten, waaronder vlinders, zijn de afgelopen 30 jaar verdwenen.75% van de insecten, waaronder vlinders, zijn de afgelopen 30 jaar verdwenen.

Vlinders leven van bloemen

Vlinders komen voor in zeer verschillende gebieden: in natuurlijke landschappen, maar ook in het stedelijk gebied leven verschillende soorten vlinders. Vlinders leven van bloeiende bloemen en planten en ook rupsen hebben wilde planten nodig. Die vonden ze vroeger bijna overal in Nederland.

Geschikte plekken verdwijnen

Tegenwoordig zijn bloemenweides verdwenen, door ruilverkaveling en intensivering weggevaagd. Voedselplanten voor rupsen worden steeds schaarser. Veel geschikte plekjes hebben plaats moeten maken voor huizen, wegen, industrie en landbouw.

Barrières

Veel geschikte plekjes voor vlinders zijn ver uit elkaar komen te liggen. En dat is een probleem: de meeste vlinders kunnen namelijk niet ver vliegen. Een grote weg of een kanaal kan al een te grote hindernis vormen en de barrières voor vlinders worden steeds groter. Wanneer een vlindersoort ergens verdwijnt is de kans groot dat hij daar nooit meer terugkomt.

Geschikt leefgebied verdwijnt: het pimpernelblauwtje komt nog maar op 1 plek in Nederland voorGeschikt leefgebied verdwijnt: het pimpernelblauwtje komt nog maar op 1 plek in Nederland voor

“De Vlinderstichting voorziet iedereen die wil meehelpen aan het beschermen van vlinders van de juiste informatie. Zo wordt het ‘vlindereffect’ steeds groter.”