Wallen van Retranchement

De wallen werden in 1604, in de Tachtigjarige Oorlog, gebouwd als verdedingswerk. Tegenwoordig vormen ze een natuurgebied waar je over de    wallen wandelt, tussen meidoornhagen, poelen en grasland. Met een beetje geluk hoor je de boomkikkers of een steenuil!

 

Het wallencomplex Retranchement (27 ha) is nu een aaneenschakeling van kleine landschapselementen. Dijken, weitjes, meidoornhagen, knotbomen, hoogstamfruit en drinkputten liggen verspreid over het gebied. In het gebied ligt ook het Fort Berchem, een redoute (veldschans), eveneens uit de Tachtigjarige Oorlog. De aarden wallen zijn in 2010 gereconstrueerd.

Lees ook Vestingwallen van Retranchement op de website van Zeeuwse Ankers.

Bron: Het Zeeuwse Landschap