Patrijs tellen SLZ

Patrijs telling

Samen met Sovon wil SLZ een aantal gebieden dit voorjaar op patrijzen tellen met audiotellingen. Dit gebeurt al in Groede, maar we zouden graag nog één of meerdere gebieden tellen in West Zeeuws-Vlaanderen. Focus ligt hierbij op de zgn. akkervogelclustergebieden (gebieden waar akkervogelmaatregelen geconcentreerd liggen) en een of twee referentiegebieden, zie bijgevoegd kaartje. Dubbelklik om het te vergroten. Monitor geluids-app wordt slechts uitzonderlijk gebruikt om verstoring te voorkomen. Het gaat om 3 monitoringsronden van ongeveer een half uur in de periode 15 februari – 31 maart. Meer uitleg in de bijlage.

Wie wil er meehelpen?

Aanmelden kan door een mail te sturen via jimmy.pijcke@landschapsbeheerzeeland.nl

En als er nog vragen zijn, neem dan ook gerust contact op.

Bron: SLZ