De Reep

De Reep is gelegen rond een kreekrestant. Deze kreek is achtergebleven na een dijkdoorbraak in de Tachtigjarige Oorlog. Daarbij ontstond op de plaats van de doorbraak de Henricusput, een diep kolkgat of weel.

De Reep is voornamelijk een weidegebied. In het voorjaar broeden hier onder andere kievit en kluut. De rietkraag aan de zuidkant is het domein van de kleine karekiet en de bruine kiekendief.

Qua planten zijn de laag gelegen zilte vegetaties van belang. Hier groeien bekende zoutplanten als zeeaster en zeekraal. De ondergrond is het hele jaar nat waardoor de poten van de koeien er flink in wegzakken. Aldus ontstaat er een typerend hollebollig pollenlandschapje. Op de hogere delen groeit veel kamgras en madeliefje.

Bron: Het Zeeuws Landschap