Patrijs telling 2022

Samen met Sovon en SLZ is een aantal gebieden dit voorjaar op patrijzen geteld met audiotellingen. De resultaten van meerdere gebieden in West Zeeuws-Vlaanderen waarbij de focus lag op akkervogelclustergebieden (gebieden waar akkervogelmaatregelen geconcentreerd liggen) en een of twee referentiegebieden, zie bijgevoegd kaartje.

Meer uitleg in de bijlagen.

Aanmelden kan door een mail te sturen via jimmy.pijcke@landschapsbeheerzeeland.nl

En als er nog vragen zijn, neem dan ook gerust contact op.

https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/Rap_2014-26_Jaar_van_de_Patrijs.pdf

https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/Handleiding_Patrijzen2013.pdf

https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/patrijs#Herkenning

https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/wat-wij-doen/onze-boerenlandvogels/kerngebieden-en-projecten/partridge1