Kruisdijkschans

De Kruisdijkschans is in 1640, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, aangelegd als één van de vele verdedigingswerken in die streek. Nadat met de Vrede van Munster een einde kwam aan deze oorlog, was de Kruisdijkschans militair gezien niet meer van belang. Verwaarlozing volgde. In 1762 kwam het in bezit van de familie Hennequin. Zij bouwden het om tot een landhuis. Honderd jaar bleef het als zodanig in gebruik. Rond 1920 werd het een boerenbedrijf. Hierbij bleef het woonhuis behouden. Echter, het raakte in verval. Mede dankzij de Nationale Postcode Loterij heeft stichting Het Zeeuwse Landschap dit bijzondere plekje kunnen verwerven en in ere kunnen herstellen.

De huisweitjes, heggen, knotbomen en hoogstamfruitbomen versterken de plattelandsnatuur. Met broedvogels zoals de patrijs, steenuil, veldleeuwerik, roodborsttapuit en grasmus. Door het verbeteren van de waterkwaliteit in de grachten en het herstellen van de graslandheggen is de boomkikker alweer teruggekeerd.

Bron : Het Zeeuwse Landschap