Ontwerp alternatieve tankstations

Op woensdag heeft het Parlement het standpunt ingenomen over ontwerpregels van de EU die de invoering van oplaadpunten en alternatieve tankstations (zoals elektrische of waterstof) voor auto’s, vrachtwagens, treinen en vliegtuigen moeten stimuleren en het gebruik van duurzame voertuigen moeten ondersteunen. De nieuwe regels maken deel uit van het “Fit for 55 in 2030 package”, het plan van de EU om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990.
   LEES VERDER