Aardenburgse Havenpolder

De Aardenburgse Havenpolder is een langgerekte polder ten noorden van Aardenburg, behorende tot de Ottevaere en Van Dammepolders.

In vroeger eeuwen, wellicht reeds van het begin van onze jaartelling, had Aardenburg een haven, dankzij de Eede, een zeearm die bij Slepeldamme aftakte van het Coxysche Gat, om in zuidelijke richting via Aardenburg naar Maldegem te lopen. Aldus konden schepen via het Zwin deze haven bereiken. De Westpoort, die ook wel Kaaipoort wordt genoemd, herinnert nog aan deze haven. Geleidelijk werd de Eede ingepolderd.

In 1813 werd, door toedoen van Dominique Vandamme, een dam bij Slepeldamme aangelegd zodat het laatste stuk van de Eede, ook wel Aardenburgse Havenkanaal genoemd, werd omgevormd tot een polder van 104 ha.

Het is nu gereconstrueerd als laag weide landschap.