Elderschans

De Elderschans is na 1604 opgericht door de Staatsen, ter verdediging van Aardenburg.
Het lag toen strategisch aan de Stierskreek aansluitend op het Zwin en op het kruispunt waar nu de wegen naar Heille en Sluis zich splitsen. Het ging om een schans met dubbele omwalling waarvan de binnen- en buitengracht nog zichtbaar zijn. Later werd het een buitenplaats.

Het gebied is botanisch zeer divers van bomen en struiken. Het betreft een rustgebied op een wandelroute door de regio waar altijd broedvogeltjes of paddenstoelen te spotten zijn.