Veldonderzoek

Deze pagina distribueert alle tellingen

Alle telprojecten van SOVON op een rij:

Periode Project aflopend sorteren Kennis Tijd Soorten Tijd v.d. dag
Voorjaar Broedvogelmonitoring (BMP) 3 3 Broedvogels Vroege ochtend
hele jaar Jaarrond Tuintelling 1 1 Alle soorten Overdag
Jaarrond Jaar van de Merel 2 2 Broedvogels Overdag
Jaarrond Jaar van de Wilde Eend 1 1 Broedvogels, Wintervogels Overdag
Voorjaar Kolonievogels 2 1 Broedvogels Overdag
Hele jaar LiveAtlas 3 1 Alle soorten Overdag
Voorjaar Losse meldingen broedvogels 1 1 Broedvogels Overdag
april-juli Meetnet Agrarische Soorten (MAS) 2 1 Boerenlandvogels Overdag
Voorjaar Meetnet Urbane Soorten (MUS) 1 1 Broedvogels Ochtend, Avond
Januari Midwintertelling 1 1 Watervogels Overdag
voorjaar Nacht van de rallen 3 1 Broedvogels Vroege ochtend, Schemer
Voorjaar Nestkaarten 3 2 Broedvogels Overdag
voorjaar Nestkaart Light 2 1 Broedvogels Overdag
Hele jaar Oog voor het Wad 3 2 Watervogels Overdag
15 dec. tm 1 jan. PTT (Punt-Transect-Tellingen) 2 1 Alle soorten Overdag
Hele jaar Ringen / CES 3 3 Alle soorten Overdag
Hele jaar Slaapplaatstelling 3 1 Selectie van soorten Schemer
Hele jaar Sterfte wilde dieren 1 1 Alle soorten Overdag
Vooral voor- en najaar Trektellen 3 3 Alle soorten Overdag
September-april Watervogeltelling 3 3 Watervogels Overdag

Gewenste kennis:
1 ster: weinig
2 sterren: redelijk
3 sterren: veel

Tijdsbesteding:
1 ster: één of enkele uren
2 sterren: 1-5 dagen
3 sterren: 5-10 dagen

Bron: Sovon

https://www.sovon.nl/nl/vogelstellen