Wallen

De wallen dateren uit de 14e eeuw, toen Sluis bloeide als handelsstad door de ligging aan het Zwin, toen een belangrijke zeearm en vaarweg. Tegen het einde van de 15e eeuw liep door de verzanding van het Zwin de handel en welvaart van Sluis sterk terug. Sluis is echter gedurende de Tachtigjarige Oorlog (1568 tot 1648) als vesting van belang gebleven. De  huidige wallen en omliggend landschap dateren uit deze tijd  In 1864 werd de Zwinpolder ingepolderd, en kwam het oorspronkelijke havenstadje ‘droog’ te liggen.

Vandaag de dag vind je op de wallen, naast de cultuurhistorische waarde, allerlei planten- en diersoorten. Kom wandelen over of buiten de wallen en waan je even weg van de toeristische drukte in het stadje.