Wallen in Aardenburg

De wallen hebben qua landschap en natuur veel te bieden. De vele overgangen, van moerassig grasland naar droge, schrale grond op de helling van de wal bieden veel soorten een plekje. De graslanden en de struweelbegroeiing vormen een uitstekend leefgebied voor de boomkikker.  Andere amfibieën die hier voorkomen zijn de kamsalamander, en de groene en bruine kikker. Koeien houden het landschap open. Er zijn naast akkervogels ook erfvogels zoals de Steenuil verder zijn er ganzen, eenden, zwanen, steltlopers, reigers en lepelaars te zien.

Je kunt door het gehele gebied lopen buiten het broedseizoen februari – juli.

Bron: Het Zeeuws Landschap