Door u gelezen…..

 De nieuwe is te reserveren.

31 – oktober – 2023 levering

In de ‘ANWB Vogelgids van Europa’ staan alle ruim 900 vogelsoorten die je op ons continent kunt tegenkomen. Inclusief Noord-Afrika en grote delen van het Midden-Oosten.

  • Uitermate secure beschr­ijving van habitat, verspreidingsgebied, herkenning, geluid en voorkomen.
  • Meer dan 4000 gedetailleerde tekeningen in kleur.
  • Kaartjes die zowel de broed- en wintergebieden als de trekroutes weergeven.
  • Volledig geactualiseerde editie met 32 extra pagina’s, een aangepaste soortindeling en deels nieuwe en opnieuw ingekleurde illustraties.

Kenmerkend is dat van elke soort alle gegevens overzichtelijk op één tekstpagina staan, tegenover de afbeeldingen. Met een praktische opzet en prachtige gedetailleerde tekeningen van Killian Mullarney en Dan Zetterström is deze vogelgids de topper voor elke vogelliefhebber.

 

Populair Wetenschappelijke informatie over hoe onze bodem vruchtbaar wordt gemaakt of gehouden. 

Mycorrhizale schimmels zijn onmisbaar voor bomen en planten. Een mycorrhiza is een samenwerking tussen planten en schimmels waar beide partners voordeel uit halen: de gastplanten sturen de benodigde koolstof naar de schimmels en in ruil daarvoor helpen de schimmels levensnoodzakelijk water en voedingsstoffen naar de wortels te brengen. Deze samenwerking zorgt ervoor dat de voedingswaarde van gewassen aanzienlijk verhoogd wordt en dat ze weerbaarder worden tegen droogte, ziektes en insectenvraat. Schimmels zijn onmisbaar voor de bodem. Ze verbeteren de structuur van de bodem, leggen koolstof vast en zorgen ervoor dat er meer water vastgehouden kan worden. Ze zijn zelfs in staat vervuiling af te breken.

Zelfs in hydrocultuur kunnen ze een belangrijke rol spelen. Mycorrhizale schimmels kunnen het gebruik van pesticiden, het toevoegen van stikstof- en fosfaatverbindingen en het bewerken van de bodem overbodig maken. Inhoudsopgave: Inleiding Fascinerende schimmels Mycorrhizale schimmels Mycorrhizae in de landbouw Mycorrhizae in de bloementeelt Mycorrhizae in de bomenteelt Mycorrhizae in de hydrocultuur Mycorrhizae voor grasmatten Kweek je eigen mycorrhizae schimmels Mycorrhizae hebben de toekomst.

Een boek aangekondigd op de landelijke dag met goed onderbouwde informatie en toch niet overgoten met te wetenschappelijk jargon zodat het zeer prettig leest.

Is dit een aanvulling op Vogelatlas en AZ publicaties? Dat is natuurlijk aan u maar wij lazen het van inleiding tot soorten beschrijving voor u in één ruk uit en vonden het geweldig.

 

Zijn de foto’s echt uit de Sophia-polder?

Ja, ze zijn van bij ons. Misschien was u het vergeten door de vele broedsuccessen in 2021. Maar deze steltkluten nestelden in 2014 en brachten 1 jong groot. Kleine wijzigingen met grote gevolgen, het boek staat er bol van……. kijk bij Sovon.nl

 

 

 

https://vroegevogels.bnnvara.nl/community/fotos/vogels/kluten/406194

Niet alles is wat het lijkt te zijn. Maar de onderwerpen boeien zeker.

Geschiedenis Terra 2021 – ISBN 978 90 8989 8432  €50,- of de bibliotheek

https://www.sigmaplan.be/nl/nieuws/sigmaplan-toont-zijn-waarde-tijdens-stormtijseizoen/

https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/steeds-meer-meldingen-van-zieke-vogels-vogelgriep-bereikt-zeeland~a8e765c3/

https://historiek.net/doggerland-verdwenen-wereld-in-de-noordzee/141468/

https://klimaatweb.nl/nieuws/landbouw-gebruikt-minder-gewasbeschermingsmiddelen/?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=Klimaatweb%20nieuwsbrief%20dagelijks%2017-01-2022

De vn-rapportage, waaraan niemand enige aandacht schonk, betrof alle oceanen, de gehele atmosfeer, alle landen 67 ter wereld en de toekomst der mensheid in de komende honderd jaar, evenals maatregelen die van levensbelang waren om een catastrofe te voorkomen. In de rapportage kwamen de snelste veranderingen sinds een miljoen jaar tijd aan bod en de verstrekkende gevolgen daarvan voor miljarden mensenlevens op miljoenen vierkante kilometers oppervlakte. Natuurlijk was dat belangrijk, maar……. Hoe kan je daar nu wakker van liggen?

 

In 2020 gebruikte de landbouw 5 miljoen kilogram gewasbeschermingsmiddelen, ruim 11 procent minder dan in 2016. De dosering per hectare is sinds 2016 met 13,4 procent afgenomen, het aantal hectares waarop deze middelen werden gebruikt nam toe met bijna 15 duizend. Anders dan in voorgaande jaren werden in 2020 meer middelen ingezet voor de bestrijding van insecten dan voor onkruid. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van het CBS over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bij 42 gewassen.