Door u gelezen…..

Een boek aangekondigd op de landelijke dag met goed onderbouwde informatie en toch niet overgoten met te wetenschappelijk jargon zodat het zeer prettig leest.

Is dit een aanvulling op Vogelatlas en AZ publicaties? Dat is natuurlijk aan u maar wij lazen het van inleiding tot soorten beschrijving voor u in één ruk uit en vonden het geweldig.

 

Zijn de foto’s echt uit de Sophia-polder?

Ja, ze zijn van bij ons. Misschien was u het vergeten door de vele broedsuccessen in 2021. Maar deze steltkluten nestelden in 2014 en brachten 1 jong groot. Kleine wijzigingen met grote gevolgen, het boek staat er bol van……. kijk bij Sovon.nl

 

 

 

https://vroegevogels.bnnvara.nl/community/fotos/vogels/kluten/406194

Niet alles is wat het lijkt te zijn. Maar de onderwerpen boeien zeker.

Geschiedenis Terra 2021 – ISBN 978 90 8989 8432  €50,- of de bibliotheek

https://www.sigmaplan.be/nl/nieuws/sigmaplan-toont-zijn-waarde-tijdens-stormtijseizoen/

https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/steeds-meer-meldingen-van-zieke-vogels-vogelgriep-bereikt-zeeland~a8e765c3/

https://historiek.net/doggerland-verdwenen-wereld-in-de-noordzee/141468/

https://klimaatweb.nl/nieuws/landbouw-gebruikt-minder-gewasbeschermingsmiddelen/?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=Klimaatweb%20nieuwsbrief%20dagelijks%2017-01-2022

De vn-rapportage, waaraan niemand enige aandacht schonk, betrof alle oceanen, de gehele atmosfeer, alle landen 67 ter wereld en de toekomst der mensheid in de komende honderd jaar, evenals maatregelen die van levensbelang waren om een catastrofe te voorkomen. In de rapportage kwamen de snelste veranderingen sinds een miljoen jaar tijd aan bod en de verstrekkende gevolgen daarvan voor miljarden mensenlevens op miljoenen vierkante kilometers oppervlakte. Natuurlijk was dat belangrijk, maar……. Hoe kan je daar nu wakker van liggen?

 

In 2020 gebruikte de landbouw 5 miljoen kilogram gewasbeschermingsmiddelen, ruim 11 procent minder dan in 2016. De dosering per hectare is sinds 2016 met 13,4 procent afgenomen, het aantal hectares waarop deze middelen werden gebruikt nam toe met bijna 15 duizend. Anders dan in voorgaande jaren werden in 2020 meer middelen ingezet voor de bestrijding van insecten dan voor onkruid. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van het CBS over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bij 42 gewassen.