Duumpje-vrienden

Beste medetellers en andere duumpje-vrienden.

Zondagmiddag geteld, na eerst een bezoekje aan de Telpost te hebben gebracht.

Hoewel het aantal trekvogels eerder als gemiddeld kan worden omschreven viel vooral het hoge aantal trektellers op, rond 10.00u werd de Telpost door niet minder dan 59 vogelfans bezet, elk voorzien van de nodige optische hulpmiddelen.

Voor de vele passerende Duitse toeristen was het een raadsel wat deze massa mensen in hemelsnaam aan het bekijken was door hun gigantische lenzen en één van hen, die zich samen met de kinderen een vijftal minuten bij de massa had gevoegd om uit te vogelen waar het nu eigenlijk omging, vertrok even verbijsterd als voorheen met de woorden : “Ich habe keine ahnung”.

De graszanger die op enkele meters van de Telpost zijn oog had laten vallen op geschikte nest locatie en voortdurend zangvluchtjes over de hoofden van het verzameld gezelschap maakte, dacht er waarschijnlijk exact hetzelfde over. Maar dit maakte hem volgens mij wel de meest bekeken en gefotografeerde vogel van het weekend.

Wegwijs geraken uit die vele stipjes aan de horizon is dan ook geen sinecure maar met een dag record voor koereiger en de reeds lang verwachte en dan toch eindelijk vanop de Telpost waargenomen grijze wouw is zelfs Erik in zen nopjes.

Zag op zaterdag ook de 2 steltkluten van Emmy bij de blikken, ze zochten duidelijk elkaars gezelschap op en de ene was merkelijk zwarter gekleurd dan de andere dus hoop ik  op een nieuw broedpaartje voor dit jaar.  Het broedpaar bruine kiek in de Sint Kruiskreek dacht ik ook te hebben opgemerkt, een beloftevol broedseizoen. De oeverzwaluwen bij de Sophia daarentegen bleken bijzonder weinig interesse te hebben voor hun broedwand maar werden eerder aangetrokken door de grote zandhopen van de grondverwerker aan de overkant. Volgens Erik is de kans redelijk groot dat ze daar hun intrek in nemen met een rampzalig broedseizoen als gevolg.

Op Braakman mijn eerste nog schuchtere koekoek van 2022 gehoord, gelijk met Roger dus. De plaspauze op amper een halve meter van een goed verscholen fazantenvrouwtje leidde wel bijna tot hartfalen maar ik ben blij u te melden dat ik er geen blijvende schade aan heb over gehouden.

Voor de gansjes ook bij mij kleine aantallen, met enkel 1 redelijke groep brandgans van 157 bij nr 1. Zag al wel grauwe gans met 8 dons jongen dus redelijk normaal dat ze zich niet meer in grote groepen laten zien. Verder ook weinig roofvogels en reigers maar mijn focus lag dan natuurlijk ook vooral op de roodborsttapuiten.

Met 18 waargenomen individuen verspreid over 13 mogelijke territoria ziet het er bij mij ook dit jaar niet slecht uit. Enkel de top locatie van vorig jaar, de Middendijk liet het ietwat afweten maar dit kan bij een volgende passage nog wel verbeteren. Op de andere dijken de verwachte aantallen hoewel er sommigen wel wat waren opgeschoven. Waaronder 1 paartje, helemaal achteraan de Middendijk, bij wie op hun vorige nest locatie een reeds in gebruik genomen torenvalk kast geplaatst werd, deze hebben zich wijselijk 100 meter verderop gevestigd, benieuwd of dit ver genoeg blijkt.

Verder op de polder nog diverse trekkers gespot waaronder een tapuit, 5 beflijsters en een vermeende vroege tuinfluiter gehoord. Hoewel die na wat meer zoek en tuur werk toch een zwartkop bleek te zijn. Sommige individuen zingen zo snel dat hun zang veel weg heeft van de ADHD-merel, zeker als ze hun kenmerkende  hoge tonen op het einde in allerhaast ook nog volledig over slaan.

Normaal begin ik pas na het broedseizoen naar vlinders te kijken maar als ze overal zo talrijk rond fladderen kan je er haast niet naast kijken. Voornamelijk dagpauwoog maar ook oranje tipje, citroentjes, witjes, gehakkelde aurelia, de bosnimf (bont zandoogje) en koninginnenpage fleurden de weiden en bosranden op.

Het ganzen seizoen zit er weer op dus geen verslagjes meer. Zal de komende tijd nuttig aanwenden om de ganse Avifauna Zeelandica uit te lezen. Het is een prachtig boek geworden en hierbij nogmaals felicitaties aan allen die hier aan mee werkten.

Groet van een gepassioneerd teller.