3 Generaties vogelaars in de familie du Burck

Het spat ervan af, de liefde voor vogels is erfelijk. Opa Piet du Burck (80), zijn
zoon Johnny (52) en diens dochter Kyara (14) uit Oostburg delen dezelfde hobby. Vader en zoon zijn nauw betrokken bij de activiteiten van de vogelwerkgroep van natuurbeschermingsvereniging ’t Duumpje, kleindochter Kyara gaat regelmatig met pa het veld in om vogels te spotten.

De eerste zaterdag in oktober is een hoogtijdag voor vogelaars.

“Euro Birdwatch”, dit jaar op 2 oktober, is de grootste Europese vogel tel dag, gericht op de vogeltrek die rond deze tijd in volle gang is. Het is een initiatief van Birdlife International.
Ook in Zeeuws-Vlaanderen worden zaterdagochtend op verschillende plaatsen trekvogels geteld, waaronder de vogeltelpost vlakbij strandpaviljoen Loods 10 in Breskens. Wil je erbij zijn moet je wel vroeg uit de veren. Het tellen begint zaterdagmorgen rond 07.30 uur en gaat door tot circa het middaguur. Aanmelden is niet nodig.

“De mega trekvogeltelling wordt uitgevoerd in zo’n veertig landen”, vertelt Piet du Burck, die zich nu alweer meer dan twintig jaar inzet voor de natuur en dan speciaal de vogels. In ons land zijn zaterdag tijdens de Euro Birdwatch vele honderden vrijwilligers, verdeeld over meer dan 150 telposten, druk doende met tellen.

De Euro Birdwatch staat of valt met het weer, weet Johnny, die zich de voorbije jaren heeft ontpopt tot een getalenteerd vogelfotograaf. Helder zicht is ideaal om te tellen, net als een lichte tegenwind want dan vliegen de vogels lager en worden ze eerder opgemerkt, en dat vergemakkelijkt het tellen.
Goed trekweer voor de vogels zelf is uiteraard juist rugwind (dus noorden en/of oostenwind). Maar dan gaan ze juist vaak hoog vliegen, waardoor ze minder goed worden waargenomen en geteld. En als de zon doorbreekt is er kans op roofvogeltrek.

Piet is een man van de cijfers. In Breskens werden de laatste vijf jaar tijdens Euro Birdwatch gemiddeld 2835 trekvogels waargenomen, verdeeld over 62 soorten (vorig jaar was een uitschieter met 71 soorten). De meest getelde soorten zijn de spreeuw, vink en graspieper. “Kleine zangvogels hoog in de lucht worden veelal herkend aan hun geluid, silhouet en vliegpatroon. Dat vergt veel oefening.”

Piet du Burck stopt enorm veel uren in zijn vogelpassie. Voor de vogelwerkgroep van ’t Duumpje verricht hij tal van klussen, zo is hij onder andere nauw betrokken bij de ganzen- en zwanentellingen, bij de inventarisatie van roodborsttapuiten en huiszwaluwen tevens coördinator, diverse slaaplaatstellingen, het territoriumonderzoek van steenuilen, de broedvogelinventarisatie in het Erasmusbos en de MUS stadsvogeltelling in Oostburg. En dat is nog niet alles! Hij zoekt mensen die biodiversiteit na streven en willen helpen. Vooral jonge mensen zoals Kyara die het leuk vinden om iets in het echt te zien. En middelbare scholieren die onze website willen verbeteren. Ambassadeurs die in West Zeeuws Vlaanderen wonen en iets willen vertellen over hun Klimaat…

Bron: Zeeuws Vlaams Advertentieblad editie West Woensdag 29-sept-2021

Tekst + Foto’s: Peter Verdurmen. Breskens Telpost.