Kerkuilen Werkgroep Zeeuws-Vlaanderen

Kerkuilen Werkgroep Zeeuws-Vlaanderen is een groep vrijwilligers die werkt onder de
paraplu van de Stichting Kerkuilen Werkgroep Nederland (SKWN).

Doel en werkzaamheden van de SKWN:
Ongeveer 35 jaar geleden zijn een aantal enthousiaste vrijwilligers, onder leiding van
Sjoerd Braaksma begonnen met het ophangen en controleren van nestkasten. Dat was
ook noodzakelijk, want het aantal broedparen van de kerkuil werd in 1979 op ongeveer
100 geschat. Mede dankzij de inspanningen van de Vereniging Vogelbescherming
Nederland is een netwerk van kerkuilenbeschermers ontstaan met een landelijke
dekking. Tot 2004 werd het kerkuilenbeschermingswerk gecoördineerd vanuit
Vogelbescherming. Eind 2004 is het onder gebracht bij de SKWN.

Momenteel hebben wij 29 actieve vrijwilligers die meewerken aan de instandhouding
van de kerkuil. Daarnaast zijn er nog enkele mensen, organisaties en bedrijven die ons
op diverse manieren ondersteunen. Deze ondersteuningen zijn o.a. de ringen voor de
kerkuil en het beschikbaar stellen van materiaal voor het maken van de nestkasten.

Ons jaarverslag geeft een beeld  KUWG – Jaarverslag 2021_ZVL

(Bron: SKWN e.a.)