Gemeente Sluis

Alle mooie dingen gebeuren in gemeente Sluis. De bestuurders werken er aan ons woonklimaat en faciliteren bijbehorende economie. Niet alles gaat mis, maar het kan beter. Het kan zomaar gebeuren dat je het niet weet of dat je er meer van wilt weten.

Gemeente Sluis gaat weer op de schop voor de leefbaarheid, grootse plannen zijn al uitgewerkt. Nu nog communiceren denk je dan. Wie geef ik mijn stem in maart 2022.

Laat het horen aan de mensen van planologie of stel je vraag bij het secretariaat.

Lees in clubblad duumpje (Herfst 2021) dat de Burgermeester op bezoek kwam.

In een eerder stadium had mevr. Vermue haar intentie geuit breder met onze vereniging kennis te willen maken en 3 september jl. was het zover. Van het bestuur waren aanwezig voorzitter Jo Timmers en de leden Walter de Milliano en Jaap de Hulster. Het overleg vond plaats in ons clubgebouw aan Het Groote Gat.  Onze voorzitter had een presentatie samengesteld, waarin aandacht uitging naar ontstaan en historie van de vereniging, activiteiten van de verschillende werkgroepen en memorabele referentiepunten uit dit 65-jarig bestaan. Ook de actuele thema’s kwamen aan bod en met name stonden we stil bij zaken die raakvlakken hebben met gemeente Sluis.

Ter overweging

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 roept Vogelbescherming alle gemeenten op om ervoor te zorgen dat de rijkdom aan vogels en natuur in hun gemeente beschermd en hersteld wordt. En dat geldt niet alleen in natuurgebieden maar ook – juist – daarbuiten. Overál zijn maatregelen nodig: ook in de stad, op het boerenland en in recreatiegebieden. Heel gewone soorten planten en dieren gaan namelijk juist buiten de beschermde natuurgebieden al heel lang hard achteruit.

Infographic basiskwaliteit

Natuurinclusiviteit

Bij elk besluit, groot of klein, zou natuurinclusiviteit volgens ons het uitganspunt moeten zijn. Dat wil zeggen dat de natuur een belangrijke factor is om mee te wegen bij gemeentelijke beslissingen. Bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw, infrastructuur, groenbeheer en de overgang naar meer duurzame energie.

Een natuurrijke gemeente zorgt niet alleen voor een fijnere leefomgeving voor bewoners (en vogels!). Het biedt ook oplossingen voor maatschappelijke problemen op het gebied van biodiversiteit, klimaat, waterveiligheid en waterberging, volksgezondheid en draagt bij aan een duurzame economie.

Doet u mee?

Wij kunnen niet iedere gemeente aanschrijven. Overal zijn er namelijk specifieke wensen en kansen voor de natuur. Bovendien dringt de tijd, want zoals gezegd wordt deze zomer al gewerkt aan de partijprogramma’s. Daarom doen we een beroep op u! Want u kunt helpen om de gemeentelijke politiek te beïnvloeden, door met een goede inbreng voor de verkiezingsprogramma’s te komen.

Stadsnatuur in Soest / Shutterstock
Bron: Vogelbescherming