Schoon, Gezond en Duurzaam Leefmilieu

Mondiale erkenning van het Mensenrecht

Dat het hebben van een gezonde leefomgeving essentieel is voor mensenrechten, wordt algemeen erkend. Wanneer bijvoorbeeld het leefmilieu wordt aangetast door ontwikkelingsprojecten waarbij bossen worden vernietigd, kunnen lokale mensen ziek worden, en wordt hun fundamentele mensenrecht op voedsel, gezondheid en een behoorlijke levensstandaard wellicht geschonden.

Hoewel er internationale consensus is over de nauwe band tussen mensenrechten en een gezond en schoon leefmilieu, is er nog altijd geen mondiale overeenstemming over de precieze juridische plek van het leefmilieu in het internationale mensenrechten-discours. De meest prangende vraag is of er een individueel mensenrecht op een schoon, gezond en duurzaam leefmilieu bestaat, en een hiermee corresponderende (zorg)plicht voor de overheid – wellicht zelfs voor het bedrijfsleven.

Lees verder op https://klimaatweb.nl/nieuws/mondiale-erkenning-van-het-mensenrecht-op-een-schoon-gezond-en-duurzaam-leefmilieu/?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=Klimaatweb%20nieuwsbrief%20dagelijks%2006-01-2022

Bron: Klimaatweb 2021