Duumpje Coördinatie vogeltelling in West Zeeuws-Vlaanderen

Telling Coördinator West Zeeuws-Vlaanderen
Ganzen- en zwanentelling Eric Marteijn
Slaapplaatstelling aalscholver, zilverreiger, wulp Eric Marteijn
Patrijsmeetnet Jimmy Pijcke
Huiszwaluw Eric Blaakman
Roodborsttapuit Eric Blaakman
Bruine Kiekendief Johnny du Burck
Torenvalk nestkasten Jimmy Pijcke
Overige roofvogels Henk Castelijns
Steenuil territoria (4-jaarlijks) Alex de Smet
Kerkuil nestkasten Hans Molenaar
Gierzwaluwen Groede Lucien Boerjan
Wetlandwacht Eric Marteijn
MUS-telling Sovon
BMP-tellingen Sovon – vacant?
Akkerranden ANLb Adri de Hullu van ANV Boeiend West