Overzicht Roodborsttapuittellingen

Ook dit jaar lag de coördinatie wederom bij Piet du Burck.

Hij heeft het voorkomen van de Roodborsttapuit op voortreffelijke wijze vastgelegd in onderstaand overzicht bij Sovon.

Met dank aan alle speurders in het veld. We gingen diverse malen op pad om de Roodborsttapuit broedterritoria te lokaliseren in onze regio.RBTP WZVL 2018-2022

Het aantal waarnemingen wisselt wel per telgebied, maar het behoud van broedbiotoop lijkt stand te houden. Het broedsucces was goed er werden veel jonge vogels op locatie waargenomen. Het was dit jaar dan ook een droog voorjaar met vaak al zomerse temperaturen, dus prima omstandigheden om een nestje groot te brengen.

Ook Johnny blijft ons boeien met zijn prachtige natuur fotografie. Nooit te vroeg of te laat om een moment vrij te maken om de Roodborsttapuit vast te leggen in zijn broedbiotoop.

 

Akkerdistels zijn een stevig uitkijkpunt om je territorium te verdedigen. Als je het niet gezien heb hoef je er ook niets van te zeggen luid het gezegde.

Foto’s John du Burck