Aardgasvrij

Kabinet maakt nieuwe selectie aardgasvrije wijken bekend.

Minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening kent vandaag aan 14 gemeenten een rijksbijdrage toe voor het aardgasvrij maken van een dorp, buurt of wijk. Het gaat in totaal om een bedrag van ruim € 50 miljoen. De belangstelling voor de 3e selectieronde van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) was opnieuw groot, 47 gemeenten hebben een aanvraag ingediend. In totaal zijn er nu 64 wijken, buurten en dorpen met een rijksbijdrage van het PAW aan de slag. Deze kunnen als voorbeeld dienen voor andere gemeenten. In Zeeland zijn dat Vlissingen en Middelburg. Wanneer andere gemeenten van het Russische gas af willen gaan is afhankelijk welke voorbereiding zij ondernemen om hun burgers op termijn niet in de kou te laten staan. De Energie transitie en eigen voedselproductie inclusief water blijken door de oorlog in Oekraïne van levensbelang.

Lees ook https://www.omgevingsweb.nl/nieuws/versnelling-van-de-energietransitie-bieden-warmtenetten-een-uitkomst/

Bron:  Omgevingswebsite.