Vlinders Duumpje

Geplaatst in Vlinders | Reacties uitgeschakeld voor Vlinders Duumpje

Duurzaam Voedsel – Groede

https://www.duurzaamgroede.nl/voedsel/18-september-2022-heerlijk-duurt-het-langst/

Heerlijk, dank jullie wel

Geplaatst in Algemeen | Reacties uitgeschakeld voor Duurzaam Voedsel – Groede

Feest bij de buurtjes.

Geplaatst in Algemeen | Reacties uitgeschakeld voor Feest bij de buurtjes.

Documenten als onderbouwing van ons clubblad-teksten

Biodiversiteit, boerderij en omgeving | ’t Duumpje

Geplaatst in Algemeen, Planologie | Reacties uitgeschakeld voor Documenten als onderbouwing van ons clubblad-teksten

Er is meer dan genoeg wetenschappelijke consensus over stikstof

We weten meer dan genoeg, en er bestaat meer dan genoeg wetenschappelijke consensus om nu snel in actie te komen”. Dat schrijven 36 wetenschappers vandaag als opiniestuk in dagblad Trouw, in reactie op twijfels over de wetenschappelijke basis onder het stikstofbeleid. Onder hen zijn 10 WUR-wetenschappers. (22-aug-2022)

Onder druk van boerenprotest, tegenstribbelende partijen als de agro-industrie en supermarkten en sommige politici, staat zowel het tijdschema als de wetenschappelijke basis van het kabinetsplan voor stikstofreductie keer op keer ter discussie.

Zo ontstaat vaak de indruk dat het probleem is op te lossen met alleen technische innovaties, zonder grote ingrepen in de landbouwproductie. Dat negeert de aard van de stikstofproblematiek én de noodzaak die aan te pakken in samenhang met alle andere uitdagingen zoals energie en grondstoffen gebruik, waterkwaliteit, droogte, klimaat en natuurherstel. Om ecologie de drager van onze economie te maken.

  • Integrale aanpak
  • Niet alles kan overal

Natuurlijk is discussie het cement waarmee we wetenschappelijke vooruitgang bouwen, maar het debat begint nu wel op…….https://klimaatweb.nl/nieuws/opinie-trouw-er-is-meer-dan-genoeg-wetenschappelijke-consensus-over-stikstof/?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=Klimaatweb%20nieuwsbrief%20dagelijks%2023-08-2022

 

Geplaatst in Algemeen | Reacties uitgeschakeld voor Er is meer dan genoeg wetenschappelijke consensus over stikstof

Mediterranisering van Nederlandse flora

Bericht vanuit het Zwin Natuur Park.

Na een natter jaar nu in de lijn met de vorige jaren: 2018, 2019, 2020, dit jaar weer een droog, heel droog jaar. Het ziet er naar uit dat droog de regel wordt en voor de planten heeft dat uiteraard gevolgen. Niet alleen gaan zomersoorten veel vroeger bloeien, denk maar aan lamsoor, eenjarige soorten zoals duizendguldenkruiden komen zelfs niet eens tot ‘leven’. Zo was fraai duizendguldenkruid vorig jaar met vele honderden bloeiende plantjes in de Vlakte aanwezig, dit jaar was het zoeken om er eentje in de Vlakte te vinden. Het voorjaar was in 2022 nog niet al te droog en de meeste soorten haalden het nog, in tegenstelling tot een jaar met een voorjaarsdroogte toen zelfs bijenorchissen, die toch wel wat droogte aankunnen, op het duin verschrompelden. Gelukkig een soort met een knol die dan in nattere omstandigheden zoals 2021 talrijk bloeide. Meegenomen dat eenjarigen dikwijls een langlevende zaadbank hebben, maar niet allemaal denk aan de ratelaars, anders zou het vlug over en out zijn …

– Droogte, wat met opvallende groepen als dagvlinders en libellen? Het ziet er niet naar uit dat warme zomers een positief effect hebben op deze dieren. Van libellen zien we wel wat nieuwe soorten die opschuiven naar het noorden, maar ook soorten die koelere milieus prefereren die verdwijnen. Uitdrogende poelen en vennen zijn geen cadeau. De larven gaan dood, specifieke plantengroei komt zwaar onder druk, de vennen en ook minder voedselrijke plassen worden eutrofer (voedselrijker) door de snelle mineralisatie (vrijkomen van voedingsstoffen) bij uitdroging. Dus voor de meer specialisten onder de libellen allemaal slecht nieuws. Maar geen water, geen libellen natuurlijk.
Ook voor de dagvlinders is het bilan niet goed. Een aantal warmte-minnende soorten zoals koninginnenpage, grote weerschijnvlinder en keizersmantel doen het beter tot goed, maar voor de rest zien veel soorten hun waardplant wegkwijnen en verdrogen. Wellicht ook voor de grassoorten zoals de zandoogjes eerder rampzalig. Opvallend blijkt nu ook de achteruitgang van kleine vuurvlinder, waardplant vooral schapenzuring. Oorzaak nog niet duidelijk, maar na kleine vos, argusvlinder, hooibeestje, … weer een algemenere soort die het slecht doet. Bruin blauwtje doet het wellicht behoorlijk en in elke geval profiteren de waardplant van dit droge weer. Zachte ooievaarsbek en gewone reigersbek doen het goed als soorten die veel droogte verdragen en de vrijgekomen grond innemen. Zeldzame vlindersoorten die wat terugwonnen, bijvoorbeeld kleine ijsvogelvlinder, is meestal het resultaat van natuurherstel in natuurgebieden. De waarnemingen gaan het uitwijzen, maar voor veel dagvlinders lijkt 2022 flauw tot heel flauw. Afwachten wat voor effect dit zal hebben op 2023.

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=user-mailing&msg=29616

Groet Huub namens Leo

Geplaatst in Algemeen, Planten | Reacties uitgeschakeld voor Mediterranisering van Nederlandse flora

Visdiefjes gaan vissen

Geplaatst in Algemeen | Reacties uitgeschakeld voor Visdiefjes gaan vissen

Zwingidsen in Waterdunen

Op 28 juni 2022 was het eindelijk zover Natuurvrienden onder elkaar. Als grensoverschrijdende organisaties delen we veel en hebben daarmee een lange staat van verdiensten voor de regio Vlaanderen en Zeeland.

Zoals bij veel innovatieve organisaties met als oogmerk educatie ter versterking van de Natuurbescherming, bieden we de Avifauna Zeelandica aan. Bij deze gelegenheid gebeurde de overdracht aan Ina Dewash van het Zwin Natuur Park door Eric Marteijn. Zij dankte de aanwezigen en iedereen die aan dit schitterende boekwerk hebben meegewerkt. Het zal beschikbaar worden  gesteld in de Zwin Natuur Park Bibliotheek.

Lucien Boerjan was gids om ons alle laatste in en outs van Waterdunen te vertellen. Zoals de Grote Stern kolonie die bedreigd wordt door het vogelgriep virus. Maar ook alle mooie zaken als de gedempte getijde natuur met zijn scala aan bezoekers op de Oost Atlantische trekroutes. We trokken met bijzonder geïnteresseerd publiek door het gebied waarbij er vele vragen en verzoeken werden beantwoord door Eric en Lucien.

Soms voorzien van mooie dramatiek en anekdotes. Elly en Hanneke gaven uitleg in de kijkhutten over actuele populaties. Lucien wees op de educatieve platen met uitzicht op de koloniebroeders. Eric voerde mensen mee in de wereld van soorten die in voor en najaar aan de Telpost Breskens passeren. Zijn publiek was een en al oor bij zijn schier oneindige kennis die hij ten gehore bracht.

Een zwoele zomer avond met krekels en Reigers. Steltlopers en Meeuwen die nog snel een visje scoorden voor de nacht. Maar vooral een fijne ontmoeting tussen gelijkgestemden waar contacten vernieuwd en uitgewisseld werden.

 

Geplaatst in Algemeen | Reacties uitgeschakeld voor Zwingidsen in Waterdunen

Opendag Gierzwaluwen 2022

Huub en Lucien (BMP-monitoren) nodigen u uit.

Voor alle belangstellenden laten we weten dat er aanstaande Woensdagavond en Donderdag overdag een inloop en kijkmoment is bij de voormalig Lutherse Kerk.

Plaats: Gierzwaluwen in Groede, Molenstraat 28.

Woensdag 22 juni 19.30u – 21.30u Presentatie en observatie live samen met vogelwerkgroep Mergus uit Brugge. Een overzicht van 10 jaar monitoren wordt toegelicht door Lucien Boerjan.

Donderdag 23-juni-2022 herhaling tussen 11.00u – 16.30u     Film, Presentatie en observatie live. Een overzicht van 10 jaar monitoren wordt toegelicht.

Geheel wordt opgeluisterd met Film, Presentatie, Gierende Zwaluwen en Koffie/Thee. Vrijblijvend bijdrage Gierzwaluwen.

  

U bent met het gehele gezin of vrienden van harte welkom. We zullen met u alle interesses ten aanzien van de Gierzwaluwen delen. Ook een mooi moment om te luisteren naar elkaars initiatieven. Zo zullen we “Het Vlaemsche Erfgoed” voor het voetlicht brengen waar we permanent aanwezig zijn met een presentatie over Gierzwaluwen op de Oost-Atlantische-Trekroute. Voorts zal Lucien u informeren met gegevens van de wetenschappelijk broedbiologie van Gierzwaluwen in Groede. Met Live beelden van de actuele nestkast situatie beleef u het allemaal mee. We zullen daarnaast aanwezig zijn met het succes van ons invoer werk als vogelwerkgroep met het Avifauna Zeelandica boek. En er zal inzage zijn in de Biografie van Gunther Prang initiatienemer van de Gierzwaluwnestkasten. Genoeg redenen dus  voor uw bezoek.

 

Geplaatst in Algemeen | Reacties uitgeschakeld voor Opendag Gierzwaluwen 2022

Poepspeurtocht 2022 met de Visdiefjes

Ben jij een goede detective in de natuur?
Zaterdag 25 juni gaan we naar Braakman-Noord

kijk op welke locatie je moet zijn : Poepspeurtocht 2022

Zin om mee te gaan?
Meld je dan aan voor woensdag 22 juni bij

Dilia Timmers: dilia.timmers@inter.nl.net

Telefoon:06 13755647

Het kost helemaal niks.

 

Maximaal 25 kinderen kunnen mee doen, dus wees er snel bij.
En ben je nieuw, geef dan op:
Je naam, adres, telefoon, geboortedatum en E-mailadres

 

Geplaatst in Algemeen, Visdiefjes (jeugd 8-12 jaar) | Reacties uitgeschakeld voor Poepspeurtocht 2022 met de Visdiefjes