Terugblik op het PICKNICKFESTIVAL

Beste bezoekers,

Inmiddels kijken we terug op een leuk en gezellig picknickfestival. 

Compliment voor de bezoekers aan onze Duumpje-kraam, de deelnemers aan de natuurexcursie en de ‘vissertjes’ bij de kikkerpoel.

 

Bij de kraam kon men een schatting maken van het aantal walnoten dat de eekhoorn had verzameld.

Het juiste aantal was: 403. Er waren 44 deelnemers.  De prijswinnaars zijn geïnformeerd en hebben hun prijs ontvangen.

Namens de organisatie, dank voor jullie bijdrage,

 Groet Jo.

Geplaatst in Algemeen | Reacties uitgeschakeld voor Terugblik op het PICKNICKFESTIVAL

Amerikaanse gestreepte strandloper bij de Blikken

Gestreepte strandloper De gestreepte strandloper is de meest algemene Amerikaanse steltloper in Europa en van deze dwaalgast worden er elk jaar enkele gezien in Nederland. Opmerkelijk genoeg is de kans groot dat de vogels die bij ons terecht komen uit Midden-Siberië afkomstig zijn. Nu dus in de Blikken …………… tweede kijkhut , met dank aan Ruud van Leeuwen

Geplaatst in Algemeen | Reacties uitgeschakeld voor Amerikaanse gestreepte strandloper bij de Blikken

10 juni Visdiefjes activiteit

10 juni 2023 Cletemspolder

Cletemspolder 2023

Geplaatst in Algemeen, Visdiefjes (jeugd 8-12 jaar) | Reacties uitgeschakeld voor 10 juni Visdiefjes activiteit

Jeugdnatuurclub “de Visdiefjes”

braakman sporen 2023

Natuurdetectives gezocht!!!!!

Ben jij een goede detective in de natuur?

Dieren,

Soms zie je ze wel en vaak ook niet.

Toch zijn ze er.

Hoe je dat kunt weten?

Ja, je hebt gelijk, sporen natuurlijk!

En die gaan we zoeken.

Zondag 23 April gaan we daarvoor naar Braakman-Noord.

We gaan struinen door dit ruige gebied om ze te vinden.

Kun jij aan die sporen zien welk dier het is?

En zijn er nog andere sporen dan pootafdrukken?

Trek wel een lange broek aan,

stevige schoenen of laarzen aan die vuil mogen worden

en een blouse of shirt met lange mouwen.

Heb je een vergrootglas, dan kun je dat nu goed gebruiken.

Wij zorgen voor iets te drinken.

Na het speuren gaan we

lekker spelen en klauteren op de natuurspeelplaats

We verzamelen om 9.30 uur bij de Braakmanboerderij

van Staatsbosbeheer, de laatste boerderij aan de Braakmanweg.

Van af het westen:

 links op de rotonde, rechts af en weer links

Jullie ouders kunnen jullie om 12.30 uur weer ophalen op de parkeerplaats aan de Oostzeedijk.

(komend van uit het westen : links af op de rotonde en daarna weer links.)

Zin om mee te gaan?

Meld je dan tot en met 20 april aan bij Dilia Timmers:

Emailadres:dilia.timmers@inter.nl.net

Telefoon : 06 13755647

En ben je nieuw, geef dan op:

Je naam,  adres, telefoon,

geboortedatum en   E-mailadres.

Geplaatst in Algemeen | Reacties uitgeschakeld voor Jeugdnatuurclub “de Visdiefjes”

Natuurherstel – Belofte en Doel

Tijdlijn in onderstaand rapport vertelt wat we allemaal doen. De afgelopen 150 jaar is er wet- en regelgeving doorgevoerd, zijn maatregelen genomen en zijn initiatieven ontplooid om natuur te beschermen, bedreigingen weg te nemen, ruimte te geven aan natuur,
aangetaste gebieden te herstellen, verschillende van deze middelen tot natuurherstel te combineren in een breed programma.  Wat blijft: Willen we het en is wel echt nodig?

U leest de boodschap in het “Living Planet Report Nederland”.

Omslag Living Planet Report: kiezen voor natuurherstel

Hoe mooi zou het zijn als toekomstige generaties kunnen genieten van een Nederlands landschap dat leeft, bloeit en zoemt en dat elk kind het geluid van de veldleeuwerik ooit heeft gehoord. De boodschap die echter doorklinkt bij het lezen van dit rapport is dat het niet goed gaat met natuur in Nederland. We staan flink in het rood en wij zijn dan ook de oorzaak door de keuzes die we maken.

Sommige belangrijke leefgebieden voor dieren en planten staan zelfs op instorten als we niets doen. De landbouw drukt onverminderd op ons natuurlijk kapitaal. Te veel mest, gifstoffen, bodemberoering en waterpeilverlagingen tasten onze natuur binnen en buiten beschermde gebieden aan. Als we het tij willen keren, en ook in de toekomst een landschap willen dat bruist van het leven, dan moet deze sector in ieder geval meedoen.

Lees verder : https://pub.sovon.nl/pub/publicatie/21313

 

Geplaatst in Algemeen | Reacties uitgeschakeld voor Natuurherstel – Belofte en Doel

Algemene Ledenvergadering

De algemene leden vergadering vindt plaats, zoals gewoonlijk de laatste jaren,  in

Dorpshuis “Sintepier”,

Sint Pieterstraat 3 – 4504 AK Nieuwvliet.

Vrijdagavond  31 maart 2023    Aanvang 19.30 uur

Agenda

  1. Opening door de voorzitter
  2. Jaarverslag 2022 van de vereniging
  3. Jaarverslagen 2022 van de werkgroepen
  4. Financieel verslag 2022 Kascommissie & begroting 2023
  5. Verkiezing nieuw lid kascommissie
  6. Bestuursverkiezing
  7. Rondvraag

PAUZE

Presentatie Bos en Bomen door Lucien Calle.

De heer Calle is bestuurslid van de Steltkluut en ecoloog bij Stichting Het Zeeuwse Landschap en Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Het rijk kwam eind 2020 met een nationale Bosvisie en de Provincie Zeeland volgde al snel met een Zeeuwse Bosvisie, die ook in ons werkgebied een uitwerking zal hebben, hetgeen leidt tot de vraag: wat kan waar wel en waar niet?

Het is altijd een fijne avond die openbaar is en oude/nieuwe vriendschappen doen opleven. Dus wees welkom op onze algemene ledenvergadering en breng vrienden en kennissen mee. Jong en oud is welkom, graag tot ziens in Nieuwvliet.

Geplaatst in Algemeen | Reacties uitgeschakeld voor Algemene Ledenvergadering

Lente Nestkastjes 2023 maken

Op zaterdag 4 maart hadden we een geslaagde activiteit van de Visdiefjes.

20 kinderen gingen aan de slag om nestkastjes voor pimpelmeesjes te timmeren.

Ook het rijgen van een pindasnoer is altijd weer een leuke bezigheid.

Geplaatst in Algemeen | Reacties uitgeschakeld voor Lente Nestkastjes 2023 maken

Ga stemmen op 15 maart 2023

Stemmen is een signaal afgeven, mogelijk zelfs helpen om natuur te herstellen.  Kijk in bijgevoegde links en bepaal jouw keuze.

Mag ik ook op jouw rekenen?

Er komen grote opgaven op Zeeland af. Opgaven die landelijk of wereldwijd spelen en die ook effect hebben op ons Zeeuwse landschap en onze natuur. Denk bijvoorbeeld aan de stikstofproblematiek, biodiversiteit, waterkwaliteit, beschikbaarheid van zoet water, landschapskwaliteit, klimaatbestendigheid en waterveiligheid. Provincie Zeeland en Waterschap Scheldestromen moeten in de komende jaren op al deze thema’s belangrijke keuzes maken.

Als je deze thema’s belangrijk vindt….praat dan mee.

Delta Wateren, Klimaat & Energie, Natuur & Stikstof, Landbouw & Visserij, Polderwater en Gezonde samenleving.

Bij de verkiezingen op 15 maart 2023 kan je daarop invloed uitoefenen. Lees verder in onderstaande informatie.

https://zmf.nl/wp-content/uploads/sites/10/2022/07/Natuur-milieu-menukaart-DEF.pdf

https://www.hetzeeuwselandschap.nl/actueel/de-komende-verkiezingen-doen-ertoe

https://s.regiogroei.cloud/omroepZeeland/Publicatie-kandidatenlijsten-website-8-februari-2023.pdf

https://scheldestromen.nl/sites/scheldestromen.nl/files/Proces%20verbaal_0.pdf

https://waternatuurlijk.nl/media/scheldestromen/verkiezingsprogramma.pdf

https://waternatuurlijk.nl/scheldestromen/over-ons/kandidaten-15-maart-2023

 

 

Geplaatst in Algemeen | Reacties uitgeschakeld voor Ga stemmen op 15 maart 2023

Aankondiging steenuil onderzoek 2023

De Steenuil - Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen

Geachte heer/mevrouw, hierbij het verzoek om binnen de Politie korpsen in Zeeuws-Vlaanderen (Hulst, Terneuzen en Oostburg) onderstaand bericht onder de aandacht te brengen. ———————————————————————————————————————————— Aankondiging steenuiltelling Zeeuws-Vlaanderen 2023 De natuurbeschermingsverenigingen ’t Duumpje en de Steltkluut tellen om de 4 jaar steenuilen in Zeeuws-Vlaanderen. In 2019 zijn de steenuilen voor het laatst geteld. Zeeuws-Vlaanderen is één van de bolwerken in Nederland waar de steenuil nog in redelijk aantal voorkomt. Uit de laatste telling in 2019 is gebleken dat in Zeeuws-Vlaanderen nog zo’n kleine 300 broedparen gevestigd zijn. Dit is een forse afname ten opzichte van de periode daarvoor. Door regelmatig de steenuilen te tellen krijgen we een goed beeld van het aantal steenuilen dat in Zeeuws-Vlaanderen gevestigd is en kunnen we gerichte maatregelen treffen op de locaties waar we een afname constateren. Komend voorjaar zal het onderzoek voor de zesde maal uitgevoerd worden. Het doel van het onderzoek is om een goed beeld te krijgen van de verspreiding van de steenuil en na te gaan of de populatie stabiel is. De resultaten van dit onderzoek worden o.a. gebruikt om de steenuil nog beter te kunnen beschermen en een afname voor te zijn. De steenuiltelling wordt uitgevoerd door ca. 25 vrijwilligers van de natuurbeschermingsverenigingen ’t Duumpje en de Steltkluut. De telling vindt plaats van begin februari t/m half april. De telling wordt uitgevoerd door middel van het afspelen van de lokroep van de steenuil op locaties waar steenuilen kunnen voorkomen. Omdat de steenuil een nachtvogel is vinden de tellingen plaats in het donker omdat de steenuil dan actief is. De meeste steenuilen komen voor in het buitengebied in de buurt van boerderijen, oude fruitboomgaarden en knotbomen. De meeste tellers verplaatsen zich met een auto. Op geschikte locaties wordt de roep van de steenuil afgespeeld. Dit kan midden in de polder zijn maar ook in de nabijheid van boerenerven of woningen. Het geluid dat hierbij vrijkomt kan aanzienlijk zijn waar honden maar ook mensen op kunnen reageren. Mocht u in de periode februari t/m april personen in stilstaande auto’s of personen te voet of met de fiets op of langs de polderwegen zien staan en gelijktijdig het geluid van de steenuil horen dan zijn hier wellicht vrijwilligers op zoek naar steenuilen. Ga gerust een praatje maken met de vrijwilligers. Zij zijn bereid uw vragen te beantwoorden en toe te lichten waar ze mee bezig zijn. Namens de natuurbeschermingsverenigingen ’t Duumpje en de Steltkluut vragen wij uw begrip voor dit onderzoek. Mocht u nog nadere informatie wensen over de steenuiltelling of een melding willen doen van een waarneming van een steenuil dan kunt u contact opnemen via emailadres: birdtree@zeelandnet.nl.

Namens:

Natuurbeschermingsvereniging de Steltkluut (OZVL)    Natuurbeschermingsvereniging ’t Duumpje (WZVL)

https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/steenuil#Herkenning

 

Geplaatst in Algemeen | Reacties uitgeschakeld voor Aankondiging steenuil onderzoek 2023

Roofvogelexcursie 5 februari Plompe Toren

Het bestuur van Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland wenst u alle goeds toe voor 2023! Opdat het een jaar mag worden waarin u veel mooie natuurervaringen zult beleven. Nodigen we u uit voor een excursie van de Vogelwerkgroep: op zondag 5 februari 2023 is er de “Roofvogelexcursie”. Verzamelen om 9.00 uur bij de Plompe Toren, Koudekerkseweg 12, 4328 NP Burgh-Haamstede. Naast roofvogels zullen er ongetwijfeld  meer soorten te zien zijn. Voor leden is de excursie gratis, niet-leden betalen 5 euro, ter plaatse contant of via de aanwezige QR-code te voldoen. Aanmelden bij t.s.m.kroon@nvsd.nl

Geplaatst in Algemeen, Vogels | Reacties uitgeschakeld voor Roofvogelexcursie 5 februari Plompe Toren