Slaapplaatstelling Nummer een

Een gematigd klimaat, droog 4 graden en windkracht NW4, was een prima uitgang voor een mooie telling op 22 januari 2022. Zouden we de aantallen van afgelopen jaar evenaren. Duumpje en ook de lokale bevolking waren vroeg uit de veren om het spektakel te kunnen aanschouwen. Een mooie opkomst, er kwamen 18 enthousiaste tellers van vogelwerkgroepen uit geheel Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren om samen de Slaapplaatstelling van 2022 te doen. Natuurlijk met onze vaste fotograaf Peter Verdurmen en Omroep Zeeland om verslag te doen.

De watervogel- en slaapplaatstellingen worden georganiseerd in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) door Sovon in samenwerking met Rijkswaterstaat Waterdienst en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI).

Sommige vogelsoorten overnachten op gemeenschappelijke slaapplaatsen. Daar concentreren zich vogels uit een straal van soms tientallen kilometers. Vanaf de winter 2009/10 worden landelijke slaapplaatstellingen georganiseerd van geselecteerde soorten. De tellingen richten zich vooral op Natura 2000-gebieden, zoals de Westerschelde met een beschermde slaapplaatsfunctie op de Hooge platen nabij Nummer een, maar worden daarbuiten nadrukkelijk gestimuleerd. Daarnaast zijn er elk jaar landelijke simultaantellingen van wisselende soorten.

Doel is vaststellen van aantallen en de verspreiding vastleggen van op gemeenschappelijke slaapplaatsen overnachtende vogels.

We tellen de Natura 2000-gebieden met 19 soorten waarvoor deze gebieden een belangrijke functie als slaapplaats hebben. Het aantal soorten verschilt per gebied, wij tellen Ganzen. Landelijk zijn er simultaantellingen met per jaar wisselende soorten van bijvoorbeeld  Blauwe Kiekendief, Halsbandparkiet en Ransuil. In totaal zijn er in Nederland zo’n 80 soorten die gemeenschappelijk slapen.

Vanmorgen werden tussen 8.30u en 10.30u de navolgende soorten geteld. Kolgans 3526, Brandgans 8214, Grauwe gans 1735, Grote Canadese Gans 23, Toendrariet 580. Dus alleen al onder de Westerschelde werden in totaal 14.081 Ganzen geteld en erboven door Vogelwerkgroep Walcheren waargenomen soorten   Kolgans 58, Brandgans 82, Grauwe gans 120 waren een leuke bijvangst. Dat is een kleiner aantal dan in 2021 omdat er meer overnachting op het vaste land plaatsvind.

Ze komen bij het aanlichtend Zwerk laag over de Hooge Platen in beweging, eerst in paren, dan families en uiteindelijk als groep van 150 tot 350 ganzen.  Alle richtingen worden nauwlettend in de kijker gehouden volgens vooraf gemaakte afspraken. Het monitoren gebeurt volgens Sovon-protocol en blijkt een gewichtige zaak van opperste concentratie. Elke keer opnieuw een exodus vol verrassing over de opdeling van soorten. Iedereen in Europa telt een gebied wat ons gezamenlijk een beeld schetst over populatie omvang en verspreiding in een periode waarbij relatief weinig migratie plaatsvind op de Oost Atlantische Trekroute.

Overige waarnemingen: Aalscholver 93, Scholekster 300, Blauwe Reiger 1, Wulpen 109, Bergeenden 5, Wilde eenden 35, Slobeenden 10, Pijlstaart 109, Kl. Zilverreiger 1, Zilverplevieren 114, Kieviten 3, Smient 255, Bonte strandloper 80.

Met dank aan Eric, Piet, Henk, Fred, John, Emmy, Ruud, Jan, Luciën, Kyara, Walter, Hans, Carla, Jaap, Jan en Huub.

Geplaatst in Algemeen, Vogels | Reacties uitgeschakeld voor Slaapplaatstelling Nummer een

Provincie trekt handen af van Euregiotuinen

Euregiotuinen: gemeente bepaalt zelf wat ze met geflopte tuinen doet.

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/14357585/provincie-trekt-handen-af-van-euregiotuinen-gemeente-bepaalt-zelf-wat-ze-met-geflopte-tuinen-doet

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/11191459/euregiotuinen-hoe-eric-van-damme-een-zwaan-wil-maken-van-een-lelijk-eendje

Bron: Omroep Zeeland

Geplaatst in Algemeen | Reacties uitgeschakeld voor Provincie trekt handen af van Euregiotuinen

Vogelaars onder elkaar.

Beste medetellers,

Vorige week zaterdag bleef het maar regenen. Je kent dat wel, een dag waarop , als je dan toch besluit om er op uit trekken, je jezelf beter voorziet van voldoende adsorptie materiaal want tenslotte doe je toch niets anders dan het droog proberen vegen van lenzen. Er zat  dus niet veel anders op dan toen al te beginnen aan de mail van de midwintertelling door het oplijsten van de in die week gebeurde noemenswaardigheden. Indien u mijn verslag dus iets te lijvig overkomt is dit volledig te wijten aan het snert weer van de eerste zaterdag van 2022 maar soortgelijke druilerige weersmomenten kunnen er dan weer komende dagen toe leiden dat u toch niets anders om handen hebt dan het lezen van hoogdravende mails van collega vogeltellers. Wacht dus maar gerust op wat onvermijdelijke toekomstige nattigheid en ga er dan even gezellig bij zitten.

Eerst dus eerst de midwintertelling.

Geen spectaculaire aantallen geteld maar wel te vergelijken met voorgaande jaren. Bij de Gaternische kreek gaven enkel de wilde eenden present met 242 en ook bij Nummer 1 zeer weinig ganzen te zien. Gelukkig nog wel wat bij elkaar te sprokkelen in de omliggende akkers : GG 66, CG 212, BG 190, NG 3 en SG 5. Voor de eenden dus enkel de wilde in overaanbod : WE 496, WT 159, Smie 121, BE 44 en SE 24.

Op de onverharde weg net buiten Sasput nog bijna een watersnip platgereden, deze vloog echt pas op het allerlaatste moment op wat me even aan een bokje deed denken maar zijn hoge zigzaggende vlucht maakte er dus toch een watersnip van. De IJslandse grutto’s waren ook binnendijks van de partij maar hierover later meer, toch een zeer mooie grote groep, rustend bij Nummer 1 van 533. Met daarbij nog KI 565 en WU 140 vallen enkel de scholeksters wat laag uit met 44. Uit vrees dat u hier reeds afhaakt hou ik het hier maar bij.

Want dan nu, zoals belooft, de lotgevallen van de eerste week van januari.

Op woensdag spotte ik de witbuikrotgansjes buitendijks bij nummer 1 en zag de kans om de pootringen van één van hen af te lezen. Dankzij de hulp van Eric en Pieter (die de vogel natuurlijk al begin december had afgelezen en doorgegeven) kreeg ik de life list te pakken en vermits deze vogel een tijdje gezenderd was, beschikt hij over een zeer uitgebreid reisverslag van Groenland via Denemarken langs de waddenzee met stop in Lindisfarne (waar ik ooit nog met Bas naar de papegaaiduikers ben gaan kijken) om zo naar Zeeuws Vlaanderen te vliegen. Hopelijk niet te veel spoileralert want Eric bereidt een artikel over deze vogels voor in het volgende nummer van rondje West.

Op donderdag liep ik Jan toevallig tegen het lijf  die bij de Sophia polder de slaapplaats van de grote zilverreigers ging controleren. Aanvankelijk zonder veel succes en na een twintigtal minuten besloten we ons iets te verplaatsen zodat we de eventuele overnachters beter zouden komen zien aanvliegen. Weer 20 minuten later gingen we terug naar de Sint-Kruiskreek waar uit het niets ineens 3 grote zilvers waren geland. Blijkbaar bevond hun aanvliegroute zich langs de onbereikbare achterkant want  5 later minuten kwamen er nog eens 3 aangevlogen. Drie werd zes werd tien werd dertien en toen het al behoorlijk donker was en het sluitingsuur in België ook was ingegaan kregen we er vanuit die richting nog eens twee en dan weer drie bij wat een totaal van 18 slapers gaf.

De IJslandse Grutto’s staan de laatste weken wel erg veel buitendijks wat volgens Wannes Castelijns, die toevallig ook stond te kijken, zou kunnen betekenen dat er weinig voedsel te rapen valt op het wad. Gelukkig staan de weiden dan wel weer zeer nat en kunnen ze hier hopelijk genoeg regenwormen en ander spul uit de grond trekken als alternatief.

De aanhouder wint, of soms toch, in ieder geval wel op vrijdag, want na tientallen keren honderden IJslandse poten afspeuren werd ik eindelijk beloont voor de moeite. Ook hier eentje met kleurringen om de poten kunnen spotten. Doorgeven van deze waarneming blijkt bijna net zo moeilijk als de ringen aflezen want voor Europese en Rosse Grutto zijn er veel projecten te vinden in het register van cr-birdring maar voor de IJslandse geen enkele. Dan maar door gestuurd naar Nioz waar ik in mei dit jaar ook een waarneming van een geringde en gezenderde Rosse Grutto naar heb verzonden en dat bleek de juiste keuze. Job Ten Horn van Nioz bezorgde mij het, achteraf bekeken toch wel erg voor de hand liggende, mail adres waar je deze kan melden,  icelandwaders@gmail.com. Spijtig genoeg nog geen life list of andere feedback van het hoge noorden ontvangen.

Gelijk maar weer eens even de whereabouts van mijn in mei gespotte Rosse Grutto nagekeken. Toen zag ik hem in het verenkleed van een vrouwtje maar toch besloot Nioz hem de naam Bruce mee te geven. Ze doen blijkbaar aan doorgedreven genderneutraliteit bij het naamgeven bij Nioz want verder wordt er ook als zij naar de vogel verwezen. Zij maakt het dus goed, is nog steeds gezenderd en bevindt zich momenteel terug op haar ringplaats voor de Guinese Westkust. Toch even haar route beschrijving van global flyway network hierbij gekopiëerd :

Bruce werd gevangen in een grote kanonnenvangst op het prachtige eiland Imbone. Dit is een van de meest afgelegen eilanden in de Bijagós-archipel, waar kustvogels hun ruimte delen met charismatische megafauna, waaronder nijlpaarden en krokodillen. Ze bracht de hele winter door in de buurt van Imbone en verliet de plaats eind april. Het kostte haar vier dagen en twee uur om Zeeuws Vlaanderen (Nederland) te bereiken, in een non-stop vlucht van ongeveer 5000 km. Na een korte stop zette ze koers naar de Duitse Waddenzee.

Degene die Bruce en anderen uit dit project willen volgen kunnen dit via bijgevoegde link :https://www.globalflywaynetwork.org/flyway/east-atlantic-flyway-coastal-waders/map . Lijkt me vooral erg interessant om begin mei op te letten of er hier groepen komen bijtanken want hoewel ze de positie van de getrackte vogels uiteraard geregeld binnen krijgen is de extra informatie over de grote van de groep waarmee ze  zich verplaatsten en of er nog geringde exemplaren tussen zitten wel erg nuttig voor het lopend onderzoek. Bruce valt overigens makkelijk te herkennen aan het, ietwat vreemd ogende, fijn elektrische kabeltje dat uit haar achterste steekt, de antenne van de gps-tracker naar ik vermoed.

Voor lepelaars is vorig jaar een soortgelijk project van start gegaan. Tamar Lok van Nioz voorzag 20 jonge vogels in de buurt van Amsterdam  van een gps-zender. Deze kun je volgen door de app animal tracker   <8B122757A0E040D2BAF719C5DB1E5C09.jpg>   op je smartphone te downloaden. Ook hier vraagt men meer informatie over groep grootte en samen vliegende individuen. Vorig jaar zijn er bij mijn weten geen van de gezenderde vogels bij ons in de buurt geland tijdens hun eerste Afrikaanse trektocht maar je weet maar nooit wat dit jaar brengt.  Op de app kan je zien dat één van de gezenderde lepelaars, Thomas,  momenteel overwinterd op Texel. Maar er zijn ook andere vogels te volgen zoals bijvoorbeeld buizerd Roger, die zich momenteel in Zelzate ophoudt.

Alsof er gecompenseerd moest worden voor de weerskundige huilbui van zaterdag kregen we op zondag een schitterende dag en de terugtocht naar Antwerpen was dan ook de moeite waard. Heb voor een paar luttele seconden getwijfeld om me aan te sluiten bij de Steltkluut maar de gigantische groepen ganzen van Oost Zeeuws Vlaanderen en de Prosper- en Doelpolder doen mij bijna watertanden. Begon bij de Perk polder met een akker waarop 1802 toendra’s, 1202 kolgans,  550 brandgans en 750 grauwe foerageerden. Heb mij hierna vooral op de ringen gefocust en ben gestopt met tellen maar de aantallen  gingen makkelijk over de 10.000.

En dan vraag ik mij af, waarom zie ik deze aantallen bijvoorbeeld niet in mijn 700 polders? Eén  antwoord was direct  duidelijk : wortelen. Een grauwe gans heeft normaal gezien al een knoerd van een oranje snavel maar als deze door de telescoop driemaal zolang lijkt is hij overduidelijk aan het genieten van de resterende stukken peentjes die niet werden geoogst. Bieten, aardappelen en zelfs maïs resten schijnen ook goed in de smaak te vallen maar ik vrees dat de landbouwers op mijn gebiedjes net iets te grondig te werk gaan met het op halen van hun oogst. Zij behoorden vroeger steevast tot die groep kinderen die hun kamer steeds netjes op orde hadden zonder vuile sokken onder het bed en snoepwikkels over de vloer verspreid. Slechts hier en daar zie ik wat knol resten maar de meeste akkers liggen piekfijn en keurig omgeploegd bij. Jan vermeldde ook dat in België subsidies worden uitgekeerd aan boeren die oogstresten op de akkers laten liggen wat de aantallen in Prosper en Doel weer verklaard. Dit leverde me in ieder geval  6 brandgans en 3 kolgans halsringen op. Natuurpunt wijdde deze week overigens hun nieuwsbrief aan geringde winter ganzen, na  te lezen op :

arctische ganzen in de kuststreek.

En voor wie dit allemaal veel te veel digitale rompslomp lijkt, blijf gewoon genieten op je eigen manier want het leven op en in de omgeving van de slikplaten van de Wester Schelde blijft altijd ongemeen boeiend.

Gevederde groeten,

Wouter

Geplaatst in Algemeen | Reacties uitgeschakeld voor Vogelaars onder elkaar.

Roerdomp gesignaleerd

De vogel is een compacte, geelbruine reiger met donkere patronen. In rietland is de camouflage volmaakt. De roerdomp valt vooral op door zijn geluid, het lage, diepe ‘hoempen’. In vlucht vallen de brede vleugels, dikke hals en lange tenen op.

Roerdompen zijn mysterieuze vogels die moeilijk te zien zijn. De ‘paalhouding’ van roerdompen (het imiteren van een pol riet door stijf rechtop te gaan staan) is beroemd. Het vreemde ‘hoempende’ geluid van roerdompen draagt daaraan nog bij. Roerdompen broeden in moerassen die rijk zijn aan stevig, oud waterriet. Het zijn stand- en trekvogels, die in strengere winters forse verliezen kunnen lijden. Vissen, kikkers, muizen (’s winters) en grote insecten vormen de belangrijkste voedselbron. Roerdompen jagen meestal in rietland, in of vlak boven het water.

De beste wensen voor 2022 allemaal, de eerste grote waarneming is voor ons al binnen. Vanochtend in het riet van de Baarzandse kreek een roerdomp gezien. Op het juiste moment op de juist plaats, geweldig. Dit was tijdens een geplande MAS telling van Topgebied Groede, op diverse (3) locaties in totaal 11 patrijzen gezien.

Met dank aan Ruud en Emmy.

Geplaatst in Algemeen | Reacties uitgeschakeld voor Roerdomp gesignaleerd

Duumpje wensen voor 2022 aan Sluise politiek

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022.

In maart mogen we weer naar de stembus. We kiezen een nieuwe gemeenteraad, die mede gaat bepalen hoe de kwaliteit van de  ruimte in onze  leefomgeving er in de toekomst uit zal zien.

Meer of minder natuur?  Extra aandacht voor biodiversiteit en  duurzaamheid?  Hoe verantwoord omgaan met de kwaliteit van ons Nationale Landschap?

Onze vereniging heeft de deelnemende partijen een brief gestuurd met ingrediënten die wij graag terug zien in het programma waarmee zij de verkiezingen in willen gaan.

Wij zijn zeer benieuwd of onze wensen voor 2022 en daarna in vruchtbare aarde vallen.

Groet, Jo

De brief is in te zien via een klik op de volgende link:

Brief Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Geplaatst in Algemeen, Vogels | Reacties uitgeschakeld voor Duumpje wensen voor 2022 aan Sluise politiek

8 januari 2022 Geen Knotwerkgroep

De huidige maatregelen, die de regering heeft genomen om de Corona-pandemie te beperken, hebben er toe geleid dat wij hebben besloten even pas op de plaats te maken en het knotten voor zaterdag 8 januari 2022 aan de Golepoldersedijk 1, Breskens te cancelen.

De volgende persconferentie wordt verwacht op dinsdag 11 januari 2022. Dit wachten we even af. De eerstvolgende knotzaterdag staat dan gepland op zaterdag 22 januari 2022 wederom aan de Golepoldersedijk 1 te Breskens. Er wordt later besloten of deze activiteit dan wel doorgang kan vinden.

Ik houd jullie op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Emmy Boerjan

Geplaatst in Algemeen | Reacties uitgeschakeld voor 8 januari 2022 Geen Knotwerkgroep

Gelukkig Nieuwjaar

De Tijger is de derde van alle dierenriemdieren. Volgens een mythe zei de Jade-keizer, dat de volgorde zou worden bepaald door de volgorde, waarin ze op zijn feest zouden arriveren. De Os was de avond ervoor vertrokken en zou eerste worden. Tijger zou de volgende ochtend vroeg arriveren en tweede worden. Maar… de Rat was stiekem op Os geklommen en sprong als eerste naar beneden, toen hij de Jade-keizer zag. Daardoor kwamen de Os en Tijger op de tweede en derde plaats. Ondanks zijn protesten moest de Tijger genoegen nemen met de derde plaats in de dierenriem.

In de Chinese cultuur worden tijgers gezien als de bewaker van kinderen. Baby’s en baby’s dragen schoenen en mutsen met tijgermotieven ter bescherming tegen boze geesten.

We hopen dat ook u beschermer wordt tegen boze geesten op deze aarde en vriend voor uw omgeving.  Help de tijger, de os, de rat en alle mooie natuur om u heen.  Wordt u ook lid van Natuurbeschermingsvereniging West Zeeuws Vlaanderen ’t Duumpje ?

We maken een fijn 2022 , Gelukkig Nieuwjaar

Geplaatst in Algemeen | Reacties uitgeschakeld voor Gelukkig Nieuwjaar

Lekker Knotten

Knotwerkdag 19 dec. 2021 is deze keer bij Marjolein van Viegen. Zij heeft een natuurpark op het Cathelinehof en is gediplomeerd dierenpreparateur. Het wordt lekkerfris dus kleed je goed aan tegen weer en wind.  Buiten zijn zorgt voor gezonde eetlust dus pas je lunchtrommeltje daarop aan. Alles is verder geregeld voor een fijne dag buitenwerken zodat je los kom van de bank en isolement.  We volgen de regels voor vrijwilligers van SLZ. https://landschapsbeheerzeeland.nl  en terplaatse wordt je natuurlijk persoonlijk begeleid. We verwelkomen je graag aan de Cathelijneweg 1, 4501 PT Oostburg.

Geplaatst in Algemeen | Reacties uitgeschakeld voor Lekker Knotten

Wetlands – De Blikken te Groede

De Blikken – Watersnippen – 14 november 2021

Drasland (Engels: wetland) is laagland dat permanent of tijdelijk verzadigd is/wordt door opkomend water. Het is dus een gebied op de grens tussen landelijk en waterrijk gebied, gebied dat zeer verschillend doch zeer afhankelijk is van beide. Drasland vertoont hierdoor een karakteristieke vegetatie, een zeer grote biodiversiteit, aangepast aan deze wisselende omstandigheden. Het gebied dient veelal in de eerste plaats als opslag voor overtollig water. Bij overstroming neemt het gebied het teveel aan water op en bij droogte geeft het dat water af en bewaart zo het natuurlijk evenwicht. Een drasland verschilt van een moeras, dat meestal alleen extreem drassige grond betreft, terwijl een drasland een afwisseling van droog en nat kan zijn. In Nederland is de Waddenzee een voorbeeld van een drasland. Vroeger bestond Nederland veelal uit veen.

Door de vele soorten biotopen vlak bij elkaar is er een breed scala aan leven, wat natuurlijk weer veel vogels en andere roofdieren aantrekt.

Wereldwijd worden veel draslanden beschermd onder de Conventie van Ramsar en het AEWA-verdrag.

Bron : Ruud van Leeuwen

Geplaatst in Algemeen, Planten | Reacties uitgeschakeld voor Wetlands – De Blikken te Groede

De Visdiefjes in de Braakman

Natuurwerkdag met De Visdiefjes in de Braakman.

Op zaterdag 6 november was het  Nationale Natuurwerkdag. Wij waren met 11 Visdiefjes en 3 begeleiders te gast bij Staatsbosbeheer in de Braakman.

Boswachter Stijn had de grote deur van de Braakmanboerderij wagenwijd opengezet, zodat de kinderen en hun ouders die hier nog nooit geweest waren, binnen een kijkje konden nemen. Om 10.00 uur vertrokken we in optocht naar de werkplek en de boswachter kwam in zijn pick-up-wagen achter ons aan om het gereedschap te vervoeren, maar ook om de door ons omgezaagde bomen naar het zgn. “Speelbos” te brengen. De boswachter vertelde ons dat er een wildgroei aan berkenbomen was gekomen in een stuk wei, zodat hij er niet meer door kon bij het repareren van de afrastering. Bedoeling van dit gebied was dat het open zou blijven.

De kleine boompjes konden we met takkenscharen aan, maar er stonden ook veel dikkere stammen, die door de kinderen met behulp van zagen geveld moesten worden. Om beurten mochten 3 kinderen de achterbak van de pick-up vullen en meerijden naar het “ Speelbos” waar de vracht gelost werd voor ons middagprogramma: het bouwen van hutten.

De tomatensoep liet zich in de middagpauze goed smaken. En na het bakken van stokbroodjes en het roosteren van marshmallows vertrokken we naar het “Speelbos” om hutten te gaan bouwen.

Veel te vlug naar ieders zin klonk het signaal om weer richting parkeerplaats van de boerderij te vertrekken. Daar stonden de ouders al te wachten op hun vermoeide, maar voldane kinderen.

Volgende activiteit zal in februari zijn. Dat wordt dan een binnenactiviteit.

Met dank aan alle begeleiders, Dilia

 

    

 

 

    

 

 

Geplaatst in Visdiefjes (jeugd 8-12 jaar) | Reacties uitgeschakeld voor De Visdiefjes in de Braakman