KNNV – 90 jaar Natuurstudie Zeeland

Datum: Zaterdag 15 april 2023,

Tijdvak: 10.30 – 16.00 uur

Plaats: Filmzaal provincie Zeeland, Abdij 9, Middelburg

Aanmelden op:

https://bevelanden.knnv.nl/agenda/symposium-90-jarig-bestaan-knnv-afdelingen-walcheren-en-bevelanden/

 

Geplaatst in Algemeen | Reacties uitgeschakeld voor KNNV – 90 jaar Natuurstudie Zeeland

Algemene Ledenvergadering

De algemene leden vergadering vindt plaats, zoals gewoonlijk de laatste jaren,  in

Dorpshuis “Sintepier”,

Sint Pieterstraat 3 – 4504 AK Nieuwvliet.

Vrijdagavond  31 maart 2023    Aanvang 19.30 uur

Agenda

  1. Opening door de voorzitter
  2. Jaarverslag 2022 van de vereniging
  3. Jaarverslagen 2022 van de werkgroepen
  4. Financieel verslag 2022 Kascommissie & begroting 2023
  5. Verkiezing nieuw lid kascommissie
  6. Bestuursverkiezing
  7. Rondvraag

PAUZE

Presentatie Bos en Bomen door Lucien Calle.

De heer Calle is bestuurslid van de Steltkluut en ecoloog bij Stichting Het Zeeuwse Landschap en Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Het rijk kwam eind 2020 met een nationale Bosvisie en de Provincie Zeeland volgde al snel met een Zeeuwse Bosvisie, die ook in ons werkgebied een uitwerking zal hebben, hetgeen leidt tot de vraag: wat kan waar wel en waar niet?

Het is altijd een fijne avond die openbaar is en oude/nieuwe vriendschappen doen opleven. Dus wees welkom op onze algemene ledenvergadering en breng vrienden en kennissen mee. Jong en oud is welkom, graag tot ziens in Nieuwvliet.

Geplaatst in Algemeen | Reacties uitgeschakeld voor Algemene Ledenvergadering

Lente Nestkastjes 2023 maken

Op zaterdag 4 maart hadden we een geslaagde activiteit van de Visdiefjes.

20 kinderen gingen aan de slag om nestkastjes voor pimpelmeesjes te timmeren.

Ook het rijgen van een pindasnoer is altijd weer een leuke bezigheid.

Geplaatst in Algemeen | Reacties uitgeschakeld voor Lente Nestkastjes 2023 maken

Ga stemmen op 15 maart 2023

Stemmen is een signaal afgeven, mogelijk zelfs helpen om natuur te herstellen.  Kijk in bijgevoegde links en bepaal jouw keuze.

Mag ik ook op jouw rekenen?

Er komen grote opgaven op Zeeland af. Opgaven die landelijk of wereldwijd spelen en die ook effect hebben op ons Zeeuwse landschap en onze natuur. Denk bijvoorbeeld aan de stikstofproblematiek, biodiversiteit, waterkwaliteit, beschikbaarheid van zoet water, landschapskwaliteit, klimaatbestendigheid en waterveiligheid. Provincie Zeeland en Waterschap Scheldestromen moeten in de komende jaren op al deze thema’s belangrijke keuzes maken.

Als je deze thema’s belangrijk vindt….praat dan mee.

Delta Wateren, Klimaat & Energie, Natuur & Stikstof, Landbouw & Visserij, Polderwater en Gezonde samenleving.

Bij de verkiezingen op 15 maart 2023 kan je daarop invloed uitoefenen. Lees verder in onderstaande informatie.

https://zmf.nl/wp-content/uploads/sites/10/2022/07/Natuur-milieu-menukaart-DEF.pdf

https://www.hetzeeuwselandschap.nl/actueel/de-komende-verkiezingen-doen-ertoe

https://s.regiogroei.cloud/omroepZeeland/Publicatie-kandidatenlijsten-website-8-februari-2023.pdf

https://scheldestromen.nl/sites/scheldestromen.nl/files/Proces%20verbaal_0.pdf

https://waternatuurlijk.nl/media/scheldestromen/verkiezingsprogramma.pdf

https://waternatuurlijk.nl/scheldestromen/over-ons/kandidaten-15-maart-2023

 

 

Geplaatst in Algemeen | Reacties uitgeschakeld voor Ga stemmen op 15 maart 2023

Aankondiging steenuil onderzoek 2023

De Steenuil - Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen

Geachte heer/mevrouw, hierbij het verzoek om binnen de Politie korpsen in Zeeuws-Vlaanderen (Hulst, Terneuzen en Oostburg) onderstaand bericht onder de aandacht te brengen. ———————————————————————————————————————————— Aankondiging steenuiltelling Zeeuws-Vlaanderen 2023 De natuurbeschermingsverenigingen ’t Duumpje en de Steltkluut tellen om de 4 jaar steenuilen in Zeeuws-Vlaanderen. In 2019 zijn de steenuilen voor het laatst geteld. Zeeuws-Vlaanderen is één van de bolwerken in Nederland waar de steenuil nog in redelijk aantal voorkomt. Uit de laatste telling in 2019 is gebleken dat in Zeeuws-Vlaanderen nog zo’n kleine 300 broedparen gevestigd zijn. Dit is een forse afname ten opzichte van de periode daarvoor. Door regelmatig de steenuilen te tellen krijgen we een goed beeld van het aantal steenuilen dat in Zeeuws-Vlaanderen gevestigd is en kunnen we gerichte maatregelen treffen op de locaties waar we een afname constateren. Komend voorjaar zal het onderzoek voor de zesde maal uitgevoerd worden. Het doel van het onderzoek is om een goed beeld te krijgen van de verspreiding van de steenuil en na te gaan of de populatie stabiel is. De resultaten van dit onderzoek worden o.a. gebruikt om de steenuil nog beter te kunnen beschermen en een afname voor te zijn. De steenuiltelling wordt uitgevoerd door ca. 25 vrijwilligers van de natuurbeschermingsverenigingen ’t Duumpje en de Steltkluut. De telling vindt plaats van begin februari t/m half april. De telling wordt uitgevoerd door middel van het afspelen van de lokroep van de steenuil op locaties waar steenuilen kunnen voorkomen. Omdat de steenuil een nachtvogel is vinden de tellingen plaats in het donker omdat de steenuil dan actief is. De meeste steenuilen komen voor in het buitengebied in de buurt van boerderijen, oude fruitboomgaarden en knotbomen. De meeste tellers verplaatsen zich met een auto. Op geschikte locaties wordt de roep van de steenuil afgespeeld. Dit kan midden in de polder zijn maar ook in de nabijheid van boerenerven of woningen. Het geluid dat hierbij vrijkomt kan aanzienlijk zijn waar honden maar ook mensen op kunnen reageren. Mocht u in de periode februari t/m april personen in stilstaande auto’s of personen te voet of met de fiets op of langs de polderwegen zien staan en gelijktijdig het geluid van de steenuil horen dan zijn hier wellicht vrijwilligers op zoek naar steenuilen. Ga gerust een praatje maken met de vrijwilligers. Zij zijn bereid uw vragen te beantwoorden en toe te lichten waar ze mee bezig zijn. Namens de natuurbeschermingsverenigingen ’t Duumpje en de Steltkluut vragen wij uw begrip voor dit onderzoek. Mocht u nog nadere informatie wensen over de steenuiltelling of een melding willen doen van een waarneming van een steenuil dan kunt u contact opnemen via emailadres: birdtree@zeelandnet.nl.

Namens:

Natuurbeschermingsvereniging de Steltkluut (OZVL)    Natuurbeschermingsvereniging ’t Duumpje (WZVL)

https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/steenuil#Herkenning

 

Geplaatst in Algemeen | Reacties uitgeschakeld voor Aankondiging steenuil onderzoek 2023

Roofvogelexcursie 5 februari Plompe Toren

Het bestuur van Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland wenst u alle goeds toe voor 2023! Opdat het een jaar mag worden waarin u veel mooie natuurervaringen zult beleven. Nodigen we u uit voor een excursie van de Vogelwerkgroep: op zondag 5 februari 2023 is er de “Roofvogelexcursie”. Verzamelen om 9.00 uur bij de Plompe Toren, Koudekerkseweg 12, 4328 NP Burgh-Haamstede. Naast roofvogels zullen er ongetwijfeld  meer soorten te zien zijn. Voor leden is de excursie gratis, niet-leden betalen 5 euro, ter plaatse contant of via de aanwezige QR-code te voldoen. Aanmelden bij t.s.m.kroon@nvsd.nl

Geplaatst in Algemeen, Vogels | Reacties uitgeschakeld voor Roofvogelexcursie 5 februari Plompe Toren

Tuinvogel telling 27-28-29 januari 2023

https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling

Geplaatst in Algemeen | Reacties uitgeschakeld voor Tuinvogel telling 27-28-29 januari 2023

Boom-oogst-dag Kuitaart 21 jan 2023

Kuitaart
Hulsterweg 79
4584 LG Kuitaart
Datum: 21-01-2023

Wil jij bomen voor je tuin of dijk of landgoed, meld je dan aan.

Bron: Meerbomen.nu

Meer Bomen Nu oogst overdadige en ongewenste zaailingen uit natuurgebieden. Deze geven we vervolgens weg aan boeren en burgers die willen planten. Zo verplanten we boompjes en struiken van een kansarme naar een kansrijke plek. Meer Bomen Nu gaf in de afgelopen twee jaar al 890.000 zaailingen en stekken gratis weg met een succes-percentage van 80%.

Meer Bomen Nu verplant al twee winters overdadige (niet-invasieve) zaailingen, slieten en stekken van kansarme naar kansrijke plekken bij boeren en burgers. Waar de berk of meidoorn op de ene plek niet gewenst is, staat een ander er om te springen! Zo vergroenen we Nederland sneller. Goed voor klimaat en biodiversiteit. Doe je ook mee? https://meerbomen.nu/agenda/

Op deze kaart zie je alle oogst-, uitdeel en plant activiteiten in Nederland. Op oogstdagen verzamelen we de kansarme boompjes voor een tweede kans.

Heb je een (ongewenste) zaailing in de tuin? Doe dan mee aan de doneer-een-zaailing dagen.

Bekijk hier ook de pagina van jouw regio. 

Geplaatst in Algemeen | Reacties uitgeschakeld voor Boom-oogst-dag Kuitaart 21 jan 2023

Slaapplaatstelling ganzen 2023

Op zaterdag 21 januari 2023 ging de Vogelwerkgroep van ’t Duumpje weer op pad voor de jaarlijkse slaapplaatstelling van ganzen. Rond 07.30 uur verzamelden we bij het gemaal van Nummer een. Wilt u ook eens zo’n telling van nabij meemaken van een andere soort watervogel dan bent u van harte welkom. Een verrekijker, en warme kleding worden altijd aanbevolen. Kijk hiervoor op http://www.Sovon.nl voor de slaapplaats tellingen in onze regio.

Het was weer een spectaculair gezicht wanneer de ganzen in grote groepen hun slaapplaats vanaf de “Hooge platen” verlieten op zoek naar hun foerageergebieden in de achterliggende polders. De meeste ganzen vlogen uit tussen een half uur vóór en een half uur na zonsopkomst. Omdat wij de slaapplaats niet goed konden overzien, telden we zekerheidshalve door tot minstens een uur na zonsopgang.

In januari 2022 werden door ons bijna 18.000 ganzen geteld.

Een beetje achtergrond kennis: Ganzen slapen het liefst gezamenlijk op rustig en open water of op een eiland. Als je als gans in een grote groep zit, ben je veiliger. De kans dat een roofvijand tijdig wordt opgemerkt is namelijk veel groter. Een andere reden is dat er op slaapplaatsen informatie kan worden uitgewisseld over goede foerageergebieden. Vanaf een slaapplaats kun je gemakkelijk fitte soortgenoten volgen die goede voedselplekken weten te vinden. Bij strenge vorst kan het ook nog eens voordelig zijn om dicht naast elkaar te slapen. Brandganzen kunnen dan bijvoorbeeld heel compacte groepen vormen. Zodoende blijven de meeste vogels uit de wind en treedt er minder warmteverlies op. Wanneer je reeds enige ervaring hiermee hebt, hoor je direct al het geluid van de verschillende ganzensoorten; het hoge gejank van de Kolgans, het rauwe geluid van de Grauwe Gans en het beschaafde gegak van de Brandgans. Ook is het vliegpatroon van de verschillende ganzensoorten hierbij kenmerkend.

https://vogelskijken.nl/ganzen-herkennen-aan-hun-roep/

Met deze langdurige slaapplaatstellingen voor het slaapplaatsenproject van Sovon leveren we een goed beeld aan van de aantallen en verspreiding in onze regio. Ganzen staan volop in de belangstelling, mede door problemen die ontstaan door de groeiende aantallen. Sovon vindt het belangrijk dat feiten en kennis de basis vormen voor discussies en beleid. Met landelijke telgegevens, kennis van zaken en gerichte onderzoeksprojecten draagt Sovon bij aan de onderbouwing van een verantwoord ganzenbeleid in Nederland.

 

Geplaatst in Vogels | Reacties uitgeschakeld voor Slaapplaatstelling ganzen 2023

Gerard van Daele verdient de Gouden JIRIZAAG van SLZ.

Gerard van Daele zet zich al 35 jaar in voor ’t Duumpje.

Hij knot wilgen, zorgt voor het onderhoud van het gereedschap en doet verschillende vogelmonitoractiviteiten. “Gerard heeft veel verschillende taken. Daarnaast is hij de altijd aanwezige behulpzame kartrekker. Bij de beoordeling voor deze prachtige prijs hebben we dit jaar mede gekeken naar een nieuw aspect namelijk de bijdrage aan de verbetering van biodiversiteit en de beleving van het Zeeuwse landschap. Vergeleken bij de twee andere kandidaten sprong Gerard er bovenuit”

Gerard bedankt!

Lees verder op https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/15167963/misschien-wel-het-mooiste-sinterklaascadeau-voor-gerard-van-daele-de-gouden-jirizaag

 

Geplaatst in Algemeen | Reacties uitgeschakeld voor Gerard van Daele verdient de Gouden JIRIZAAG van SLZ.