Planten

De plantenwerkgroep houdt zich bezig met het inventariseren van wilde planten in de streek. In de periode mei tot en met augustus worden acht veldexcursies georganiseerd. Daarbij is iedereen die het leuk vindt om naar wilde planten te kijken van harte welkom, zowel leden als niet-leden van ’t Duumpje.
Daarbij worden gewoonlijk locaties bezocht, waarbij alle plantensoorten die daar voorkomen worden afgestreept op een streeplijst. We bezoeken niet alleen natuurgebieden, maar ook dorpskernen, landbouwgebied, bermen, zeedijken, rommelhoekjes en andere plekken waar planten groeien. Ieder jaar doen we ook op verzoek inventarisaties in natuurgebieden van Staatsbosbeheer of Het Zeeuwse Landschap.
Regelmatig komen er interessante soorten boven tafel. Zeldzame soorten als Brede wolfsmelk, Snavelruppia of een grote populatie Kleine rupsklaver zijn leuke vondsten van de laatste jaren. Ook stuiten we nog al eens op soorten die als gevolg van het veranderende klimaat naar het noorden toe oprukken. Te denken valt bijvoorbeeld aan Hoge fijnstraal maar ook aan het toenemend aantal jonge zaailingen van de Okkernoot. Verder kruisen ontsnapte tuinvijverplanten als Grote waternavel en Parelvederkruid regelmatig ons pad. Zij zorgen nog al eens voor problemen omdat ze de natuurlijke begroeiing totaal overwoekeren.
Niet altijd worden er bijzondere soorten aangetroffen. Maar dan zie je dat het gewone ook heel bijzonder kan zijn.
Behalve het inventariseren is het samen beleven van de natuur ook een belangrijk aspect van de veldexcursies. Je hoeft echt geen doorgewinterde florist te zijn om met veel plezier de plantenexcursies mee te maken. En je steekt er altijd wat van op.
De verzamelde gegevens worden verwerkt door Awie de Zwart. Hij zorgt ervoor dat de gegevens bij de juiste instantie terecht komen en dat de gegevens bewaard worden. Zo gaan alle waarnemingen naar FLORON in Leiden. Die gebruiken de gegevens om meer van de soorten te weten te komen en de verspreidingsgegevens actueel te houden.
De activiteiten van de werkgroep worden opgenomen in de agenda.

Contactpersoon:
Awie de Zwart

Tel: 06 51589488

azwart01@hetnet.nl