A Vogelaar in WZVL 2023

Beste medetellers,

Na een valse start in september (heb weekend later geteld)  schoten we dit weekend weer uit de startblokken. Een beetje wind, af en toe een druppeltje en enkele graden minder doet het aantal wandelaars in de Waterdunen decimeren. Vogelaantallen op het eerste zicht ook hoewel de totalen uiteindelijk nog wel meevielen.

Voor de ganzen 330 Gr Ga, 104 Ca Ga, 11 Soe Ga en uiteindelijk toch nog 2 Br Ga. Voor roofvogels 5 torenvalk en nog een late visarend, wel ver weg dus niet zo mooi kunnen zien als tijdens afgelopen editie van Euro Birdwatch. Reigers en aanverwanten 5 blauwe, 10 kleine zilvers, 33 aalscholvers en 2 lepelaars. Steltlopers 110 kievit, 4 scholekster, 4 bontbekpl, 7 zilverpl, 56 bonte strandl, 13 wulp, 1 groenpot, 4 steenl.

Tot dusver mijn beknopt verslag van de ganzentelling, ik heb mijn best gedaan het bondig te houden maar om een al te abrupte stijlbreuk te vermijden toch nog even wat vogelvluchtige hersenspinsels als u mij toestaat.

In dit jaargetijde betekent een hoogwaterstand van 240 NAP gecombineerd met een strakke westenwind gegarandeerd spektakel bij Voorland Nummer één. Dan heb ik het niet over de verdwaasde toerist die zich toch nog over het overstroomde fietspad waagt vooraleer hij halverwege  moet terugkeren om met doorweekte schoenen langs de andere kant van de dijk zijn weg te vervolgen maar over de in lucht golvende grote groepen steltlopers die op hun normale hoogwaterrustplaatsen  worden weggespoeld. De overtreffende trap van de spreeuwenzwerm op het wad.

Gigantische wolken van duizenden en duizenden bonte strandlopers met hier en daar spikkeltjes kanoet, plukjes Bontbek- en zwart okselige zilverplevieren in verweven scheren sierlijk over de Schelde ondersteunt door kleine groepjes luid roepende steenlopers. Allen hebben ze precies één ding gemeen, onrust.

Het hoofdpodium bevindt zich op de Hoge Platen maar met wat geluk zakken er enkele groepen af naar het voorland. Telkens strijken ze massaal neer op een plekje dat normaal droog hoort te staan om een paar seconden later bij de eerst volgende golf weer even snel simultaan de lucht in te vluchten in grote kronkelende massa’s. De scholeksters, wulpen en IJslandse grutto’s , een maatje groter niet in ‘t minst in hersenvolume, maken zich er minder druk om.  Ze behouden hun kalmte en vergaderen met de ganse populatie op de hoger gelegen delen om daar rustig het volgend foerageer moment af te wachten.  Als het najaarszonnetje dan ook nog wat mee wil zoals deze zaterdag het geval was,kan ik me geen betere plek bedenken om de middag door te brengen.

Op 8 oktober passeerde er in Cadzand wel een zeer uitzonderlijk duo. Vermits het om een nieuwe soort voor Europa gaat en des te meer omdat het een nieuwe ganzensoort betrof vind ik het toch gepast om dit hier even mee te delen.

Ik las het nieuws zelf ook pas een week later maar de nieuwsbrief begon met het alles omvattend woord : sensationeel. Het gaat namelijk over 2 Ross’ ganzen die het gezelschap hadden gekozen van een groepje kleine rietganzen. De Ross’ gans, een kleinere versie van de sneeuwgans, broedt in Noord Canada en overwintert normaal gezien in het zuiden van de VS en Noord Mexico. Haar naam dankt ze aan een Britse poolreiziger die tijdens zijn expedities verschillende nieuw ontdekte dieren zijn naam gaf waaronder ook de Ross’ meeuw die in de winter 21/22 dan weer voor het eerst aan onze kust werd waargenomen.

Ze worden ook als kweek vogel gehouden maar één van deze vogels droeg een ring die gedeeltelijk afgelezen kon worden in Noorwegen waardoor dit de eerste bevestigde waarneming van wilde Ross’ gans in Europa werd. Sindsdien zijn de vogels via Bird Alert op de voet of op de vleugel zoals u wil gevolgd. Ze vlogen van Denemarken naar Den Haag over Rotterdam en werden ook hier gezien in Cadzand om dan op een maïsstoppelveld ergens in Jabbeke neer te strijken. Waarschijnlijk volgen de vogels de groep kleine rietganzen en overwinteren ze samen ergens in de kustpolders. Van Canada naar Cadzand dus.

Net iets minder sensatiegehalte maar toch even het vermelden waard. In september zag ik 2x een wulp met gele pootring om zijn rechter been in de Blikken. Eén kant van de ring is beschadigd waardoor ik de 1ste keer enkel P4 kon aflezen. De 2de keer had ik meer geluk en kon ik ook het ontbrekende cijfer aflezen, P45.

Na invoering van de ringcode bleek het hier om een wulp te gaan in 2009 in Polen geringd en sindsdien niet meer terug werd gemeld tot hij 5140 dagen later en  1076km verder in groep van enkele tientallen anderen overwinteraars plots in Zeeuws-Vlaanderen opdook. Het haalde dan wel geen nieuwsbrief maar ik vermoed dat er in Polen toch een erg gelukkige ringer rondloopt nadat na 14 jaar radio stilte eindelijk een postkaartje werd verstuurd door P45.

Ik heb hem sindsdien spijtig genoeg niet meer gezien maar moest 1 van jullie hem nog tegenkomen kan ik je de  gegevens van het ornithologisch station in Gdansk bezorgen waar je hem kan melden.

Deze zomer kreeg ik een buitenkansje om mijn optisch materiaal van een mooie upgrade te voorzien. Hierdoor dut me allereerste telescoop met veur spek en boon’n (excuus voor slecht gegoogeld Zeeuws-Vlaams). Vandaar deze oproep : aan een beginnende vogelaar onder jullie, diegene die nog een beetje twijfelt of zo’n telescoop echt wel een goeie investering is, mijn 1ste startersmodelletje staat ter uwer beschikking.

Het is een Bressser, 25-75 x 90, al moet je die 75 niet al te letterlijk nemen want de beeldkwaliteit neemt omgekeerd evenredig af met de vergroting. Hij komt Inclusief een statief met balhoofd. Nieuwwaarde, hoewel dit model al lang niet meer wordt geproduceerd, schat ik rond de drie ä vier honderd euro.

Als je dus nog twijfelt om nu al een groot bedrag te spenderen maar toch eens wil uit proberen of zo’n telescoop wel een meerwaarde is en eerder stelselmatig vertrouwd wenst te raken met het  hanteren ervan, mag hem bij mij gratis ophalen. Op één voorwaarde namelijk dat je hem zelf niet  doorverkoopt maar wegschenkt aan een nieuwe toekomstige vogelaar. Stuur maar een mailtje moest je interesse hebben.

Meer dan genoeg gesnater,

Gevederde groeten,

Wouter