Energie netwerken verbinden

Energie is in vele vormen beschikbaar en dus zullen we onze infra structuren opnieuw moeten inrichten zoals dat na 1950 gebeurde in de wederopbouw. Samen met overheden nadenken over die nieuwe behoeften van onze maatschappij. Het kan en is noodzakelijk.

 Dus ook nu zullen we ons focussen op die nieuwe projecten waarbij de natuur wordt doorkruist terwijl we ook meewerken om de wereld duurzaam te verbinden. Het gaat om vervangen, koppelen en nieuw aan te brengen systemen. Dat zal ecologisch belangrijke verbetering moeten brengen. Nadenken hoe alle organismen, ook de weinig zichtbare, naast plant-mens-dier de zorg en aandacht krijgen dien zij verdienen. Het is een alles omvattende aanpassing en niet alleen een economisch korte termijn rekensom. We begrijpen dat we Europees een netwerk moeten aanleggen dat energie kan transporteren omdat te bereiken. Gelijktijdig moeten we zuinig zijn op die kwetsbare leefomgeving. Daarnaast is ook de lopende ecologische verplichting om reeds gemaakte schades wereldwijd te herstellen kijkend naar het huidige- en toekomstige gebruik. Herijking van de energie beschikbaarheid voor iedereen, die moet eerlijk verdeelt worden en met 95% reduceren. Hoe gaat dat in zijn werk?? Hier informatie van stichting warmtenetten. Dus eerst water….. later ook Electra, Reststromen en grondstoffen. Die oorzaak zijn van achteruitgang in onze natuur.

Warmtenetten bij bestaande bouw

Een warmtenet is een netwerk onder de grond van leidingen waardoor warm water stroomt. Dit warme water stroomt naar huizen of gebouwen om ze te verwarmen en van warm water te voorzien, bijvoorbeeld voor de kraan, de douche en de wasmachine. Een warmtenet geeft altijd warmte aan meerdere huizen en/of gebouwen. Daarom wordt er over collectieve warmte gesproken. Dit in tegenstelling tot de centrale verwarming die indvidueel, dus ter plekke in huis, het water verwarmd met aardgas.

De overeenkomst tussen een cv-installatie en een warmtenet is dat beide het water op hoge temperatuur kunnen verwarmen. Dat betekent dat bijvoorbeeld ook oudere huizen, met weinig isolatie, snel verwarmd kunnen worden. Zelfs als het buiten heel koud is. Echter kost de verwarming dan veel energie wat vooral met aardgas niet duurzaam is. Het voordeel van een warmtenet is dat er een duurzame warmtebron gebruikt kan worden, zoals bijvoorbeeld restwarmte uit de industrie, biomassa of aardwarmte. Een duurzaam warmtenet heeft als doel om (stapsgewijs) de meest duurzame warmtebron te gebruiken die beschikbaar is. Meer hierover lezen

Bij bestaande bouw gaat het meestal om hoge temperatuur (80°C-120°C) of midden temperatuur (55-75°C) warmtenetten. Steeds vaker worden er ook koudenetten ontwikkeld. Deze werken hetzelfde als warmtenetten maar hebben als doel huizen en gebouwen te verkoelen.

Bij nieuwbouw kan het anders.

Wanneer een woning goed geïsoleerd is, zoals bij nieuwbouw of gerenoveerde huizen, hoeft het water niet zo heet te zijn om een huis of gebouw te kunnen verwarmen. De isolatie zorgt er tenslotte voor dat de kou buiten blijft en de warmte binnen.

Doordat de warmte goed blijft hangen in huis, lukt het ook om een kamer warm te krijgen met minder hitte. Dat scheelt veel energie. Voor nieuwbouw of geïsoleerde huizen worden daarom midden (55-75°C) of lage (30-55°C) temperatuur warmtenetten gebruikt. Bij lage temperatuur is er voor warm tapwater een aanvullende duurzame voorziening nodig zoals een warmtepomp of een buffervat. Bij zeer lage temperatuur warmtenetten met bijv. als bron aquathermie, is dit zowel voor de verwarming als het tapwater nodig.

Het gebruik van lage temperatuur warmtebronnen is relatief nieuw. Er zijn talloze mogelijkheden in Nederland om deze te gebruiken. De techniek is er klaar voor. De uitdaging is om voldoende projecten van de grond te krijgen om zonder gas in de Nederlandse warmtebehoefte te voorzien.

Duurzame en flexibele warmtebronnen

Wat voor warmtebronnen gebruikt worden voor een warmtenet hangt af van welke er in de buurt beschikbaar zijn. Voor ieder gebied is dat maatwerk. Bij een warmtenet worden vraag en aanbod altijd op elkaar afgestemd. In principe kan elke warmtebron gebruikt worden; het maakt niet uit hoe het water voor een warmtenet opgewarmd wordt, mits de temperatuur maar hoog genoeg is en de bron duurzamer is dan aardgas. Dit betekent dat een warmtenet flexibel en toekomstbesteding is, want als de omstandigheden veranderen kan je de warmtebron aanpassen.

Ook is het mogelijk om verschillende bronnen tegelijk te gebruiken, dat noem je een bronnenmix. Bij een duurzaam warmtenet is het doel om steeds meer van de meest duurzame bronnen te gebruiken, zo maak je een warmtenet stapsgewijs 100% duurzaam. De bronnenmix hangt af van welke bronnen in de buurt aanwezig zijn of ontwikkeld kunnen worden. Voor ieder warmtenet in Nederland zijn verschillende opties mogelijk, afgestemd op de eigenschappen van het warmtenet, de gebouwen en/of huizen. Via een warmtenet kunnen we dus hele straten en wijken aardgasvrij maken. Hier zet Stichting Warmtenetwerk zich voor in, om zo de energietransitie te versnellen.

Lees verder : Over Stichting Warmtenetwerk