Afsluiting-seizoen 2021-2022 VWG-duumpje

Als afsluiting van het seizoen organiseerde de vogelwerkgroep afgelopen dinsdag 12 juli geen vergadering, maar een excursie naar Topgebied Groede. Op het terras van het Kustlaboratorium bij Waterdunen gaven Lucien Boerjan en Huub Buysse nog even een korte stand van zaken, waarna we onder leiding van Jimmy Pijcke enkele maatregelen voor agrarische natuur in het gebied gingen bekijken. De route liep langs de Nolletjesdijk/Hogedijk, waar enkele mooie oude knotwilgen en knotpopulieren de dienst uitmaken. De dijk is een ideaal leefgebied voor de steenuil, maar ook voor een akkervogel als de patrijs is er jaarrond veel dekking te vinden.

Iets verderop ligt een brede patrijzenakkerrand. De rand bestaat uit veel variatie; laag kruidenrijk gras voor kuikens, een hoger bloemenmengsel, een braakstrook voor een zandbad en hoge kaardenbollen als dekking en wintervoedsel voor vinken, putters en groenlingen. Alles afgewisseld met hier en daar open braakliggende plekken.

In Topgebied Groede wordt door Het Zeeuwse Landschap samen met SLZ, ANV Bloeiend West, ’t Duumpje en lokale boeren gewerkt aan een gebied waarin akkernatuur meer plaats krijgt en boeren kunnen experimenteren met natuur inclusieve landbouw. Zo namen we ook even een kijkje naar het perceel strokenteelt dat er nu voor het eerst ligt. Bij strokenteelt wordt het perceel in stroken ingedeeld met verschillende gewassen die niet gelijktijdig geoogst worden. Hierdoor ontstaat een natuurlijk robuust systeem, waarin ziekten en plagen minder kans krijgen. Daarnaast biedt het broedplaatsen en schuilgelegenheden voor vogels. Vooral de veldleeuwerik blijkt hier op andere plekken goed op te reageren.

Afgelopen voorjaar werden in het hele gebied van 500ha, 18 roepende patrijzenmannetjes geteld door onze vogelwerkgroepleden. Maar deze avond is het de roodborsttapuit die zich goed laat horen en vliegen drie lepelaars dwars over ons hoofd richting hun slaapplaats in Waterdunen.

We sluiten de avond af met discussies over de toekomst van landbouw en natuur, natuurvriendelijke plaagbestrijding, … Het bleef nog lang onrustig in de polder.

Meer over Topgebied Groede: https://www.hetzeeuwselandschap.nl/natuur en landbouw