Klimaatbestendige landschappen

Met een nieuwe onderzoeksgroep onder leiding van Ellen Weerman vragen het NIOO en HAS Hogeschool zich af hoe alternatieve vormen van landbouw kunnen bijdragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit en biodiversiteit, door slim landgebruik.

“De komende vier jaar”, zegt de nieuw aangestelde lector Ellen Weerman, “willen we onderzoek opzetten dat bijdraagt aan de transitie naar een klimaatrobuust landschap.” Het onderzoeksprogramma van haar groep richt zich op drie gebieden: landschapsintegratie en teelttechnieken, waterkwaliteit en biodiversiteit, en agrarisch vakmanschap.

“We willen bepalen wat er in deze gebieden mogelijk is vanuit het perspectief van het natuurlijke bodem-watersysteem, vooral als het gaat om landbouw en natuur. We betrekken graag bedrijven, natuurorganisaties, overheden en vooral studenten. Zij zijn de volgende generatie, wiens taak het zal zijn om de transitie verder vorm te geven ten behoeve van onze leefomgeving.”

Klimaatbestendig in 2050

Lees verder

Nieuw lectoraat ‘klimaatbestendige’ landschappen verbindt natuur en landbouw (knaw.nl)

Bron: NIOO