Broedvogelinventarisaties

Bericht van de ecoloog
Broedvogelinventarisaties  

Het voorjaar staat voor de deur en dat betekent dat de medewerkers van afdeling ecologie binnenkort weer starten met broedvogelinventarisaties in een aantal terreinen van Het Zeeuwse Landschap.

Alle gebieden die bij HZL in beheer zijn worden eens per zes jaar geïnventariseerd, in belangrijke weidevogelgebieden gebeurt dat minimaal driejaarlijks. Dit jaar staan onder andere de Sophiapolder in west Zeeuws-Vlaanderen, de Plaat van de Vliet langs de Philipsdam en verschillende kleinere gebieden zoals het Heggenreservaat bij Arnemuiden op de rol. Door gebieden volgens een vaste cyclus en standaardsystematiek te inventariseren worden eventuele veranderingen in het voorkomen van broedvogels inzichtelijk en kunnen er indien nodig beheermaatregelen worden genomen. HZL heeft ervoor gekozen alle gebieden en alle vogelsoorten te inventariseren. Dit is vanuit monitoringssubsidies niet verplicht, maar is wel belangrijk omdat achteruitgang van algemene soorten een eerste signaal kan zijn dat er wat aan de hand is met een gebied.

In 2021 bleek dat in twee van onze grotere gebieden (duingebied Oranjezon en de Waterwinbossen bij Clinge) een aantal ‘gewone’ soorten zoals merel, tjiftjaf, winterkoning, vink en zwartkop met soms enkele tientallen procenten was afgenomen, de merel in Clinge zelfs met meer dan 50%.
Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of dit alleen in deze gebieden speelt of ook elders en wat achterliggende oorzaken zijn. Omdat alle inventarisaties digitaal in het veld worden vastgelegd via avimap, een mede op initiatief van HZL ontwikkelde applicatie van Sovon, worden de gegevens van HZL ook gebruikt om landelijke trends in kaart te brengen. We hopen op een mooi en succesvolbroedseizoen en zullen jullie in het najaar informeren over de bevindingen in 2022.

Jaco Walhout
Ecoloog