VWG-Schouwen-Duiveland

Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland is al 73 jaar een vereniging van mensen die hart hebben voor de natuur van het schitterende eiland Schouwen-Duiveland en de omliggende wateren. Wij houden ons bezig met natuureducatie, natuuronderzoek, natuurinstandhouding en natuurversterking. Wij doen dit onder andere door middel van het organiseren van excursies en lezingen voor leden en niet-leden, werk- en projectgroepen waarin leden zich actief inzetten op het terrein van de desbetreffende werk/projectgroep, het uitgeven van het verenigingsblad Sterna, samenwerken met andere relevante organisaties en het behartigen van het natuurbelang bij beleidsbeslissingen over inrichting van het eiland.

Bron: https://www.nvsd.nl/