SOVON

Nederland is bij uitstek een land van wetlands en watervogels. Met watervogeltellingen worden objectieve gegevens verzameld over aantallen, verspreiding en de veranderingen daarin. Het landelijke project vindt plaats in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring en wordt ondersteund door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening en het Centraal Bureau voor de Statistiek. De landelijke coördinatie wordt verzorgd door Sovon Vogelonderzoek Nederland.

De tellingen worden uitgevoerd door een groot aantal waarnemers van vogelwerkgroepen, zoals  van ’t Duumpje, maar ook door beherende instanties, provincies en instituten. Er worden maandelijks tellingen uitgevoerd in monitoringgebieden (alle watervogelsoorten, in Rijkswateren en overige Vogelrichtlijngebieden), pleisterplaatsen (ganzen en zwanen) en in januari de Midwintertelling.

Waarom willen mensen vogels tellen op een rij?

 1. Om een kennis bijdrage te leveren over ontwikkeling in de vogelstand.
 2. Om actief bij te dragen aan natuurbescherming en -beheer van onze omgeving.
 3. Vogels tellen/ringen/nesten volgen op verantwoorde manier leek me leuk om te doen.
 4. Mijn individuele kennis van vogels en ecologie wil ik nuttig inzetten.
 5. Door het nieuws wilde ik weten hoe het met vogels in een specifiek gebied gaat.
 6. Ik voel me verbonden met onze regio en wil me daarvoor inzetten.
 7. Buiten zijn is fantastisch, ik wilde meer leren over natuur en vogels.
 8. Door dat ik buiten ben heb ik meer ruimte in mijn hoofd om te genieten.
 9. Tellen en monitoren zorgt voor structuur in mijn leven, ik leer nieuwe mensen kennen.
 10. Er gaat een wereld van wetenswaardigheden open, ik word er helemaal blij van.
 11. Doordat ik veel met andere vogelaars wandel ga ik meer soorten zien.
 12. Door te spreken met anderen ben ik hen meer gaan begrijpen en waarderen.
 13. Als ik alles over zie zijn er veel mensen die helpen en dat wil ik ook.

Geef je gegevens door via de app Avimap of neem contact op met VWG-Duumpje.

https://www.sovon.nl/

Bron: Sovon – Stichting Ornithologisch Veld Onderzoek Nederland