WetlandWacht worden?

Functieomschrijving

Een WetlandWacht is ogen en oren voor Vogelbescherming in zijn/haar gebied en voert de volgende werkzaamheden uit:

  • Houdt zijn/haar wetland scherp in de gaten en volgt ontwikkelingen in en rond het gebied.
  • Signaleert situaties of ontwikkelingen die voor vogels ongunstig zijn. Bijvoorbeeld bouw van windmolens, nieuwe woonwijken en wegen. Maar ook veranderingen in de landbouw, waterbeheer of het natuurbeheer kunnen van belang zijn.
  • Is ‘spreekbuis’ voor vogels: onderhoudt contacten met terreinbeheerders, de lokale overheid, ondernemers, bewoners, vogelwerkgroepen en anderen die bij het gebied betrokken zijn.
  • Zorgt voor lokaal draagvlak voor het gebied.
  • Maakt jaarlijks een rapportage over het gedane werk.

Voel je voor deze droombaan kijk dan op

https://www.vogelbescherming.nl/help-mee/kom-zelf-in-actie/word-vrijwilliger/wetlandwacht1

vacature WetlandWacht Westerschelde zuidwestoever – Saeftinghe

Bron: Vogelbescherming