BMP schema 2022

Telschema SOVON BMP 2022 Telschema BMP 2022 (1)

Het is altijd mogelijk om mee te lopen met in achtneming van het telprotocol. Neem daarvoor contact op met de BMP-coördinator (Luciën Boerjan 0117 453678), er kunnen wijzigingen zijn wat datum en tijdstip betreft in verband met organisatie of weeromstandigheid.