Voorbereiding nieuw broedseizoen

Ooievaarsnesten

Jullie hebben wellicht al opgemerkt dat onlangs op een aantal kunstnestplatforms voor ooievaars een kunstmatig ooievaarsnest geplaatst is. Dat gebeurde op in totaal 4 bestaande kunstplatforms verspreid door het park, op enige afstand van elkaar. We hopen daarmee om die kunstnestplatforms aantrekkelijker te maken voor ooievaarskoppels die op zoek zijn naar een nieuwe broedplaats.

Nieuwe paren die zich vestigen zijn in regel jongen vogels, die nog weinig of geen ervaring hebben met nestbouw. Dat zorgt vaak voor kleine, rudimentaire nesten (zie bvb. het nest op één van de drie kunstpalen aan de ingang van het bezoekerscentrum) en de kunstpaal halverwege de parking). Om dergelijke nieuwkomers een extra zetje te geven bij de bouw van een nieuw nest, zijn kunstnesten aangebracht. Sowieso is een kunstpaal met een nestplatform aantrekkelijker voor ooievaars als er al een nest op staat. Een nest geeft immers de indruk dat dit een broedplaats is die al bezet is geweest door ooievaars, en dat geeft aan de vogels het idee dat het een succesvolle, waardevolle broedplaats is: aantrekkelijk om zich op te vestigen. Daarmee hopen we het Zwin Natuur Park extra aantrekkelijk te maken voor jonge, zich nieuw vestigende ooievaarsparen. Dergelijke nieuwe, jonge paren hebben we nodig om de broedpopulatie in het park op langere termijn in stand te houden en hopelijk zelfs wat te laten groeien. Nog een vijfde kunstnest werd geplaatst in een boom ter hoogte van de zij-ingang in de hoek van de parking. Zoals jullie vast weten, zat daar de voorbije jaren een nest in de vork van een dikke, dode boom. Die boom is in november 2021 helaas omver gevallen. Omdat dit een succesvol nest was, waar de voorbije jaren telkens jongen op uitvlogen, was het belangrijk om op dezelfde plek een alternatief aan te bieden voor de start van het broedseizoen 2022. Het heeft de voorkeur om kunstnesten te plaatsen op robuuste kunstpalen, maar helaas kon een dergelijke paal niet meer tijdig geleverd worden. Daarom is beslist om hier toch een kunstplatform met kunstnest aan te brengen in een hoge populier naast de plek van de omgevallen nestboom, in de hoop dat de vogels die plek zullen innemen. De kunstnesten werden kundig in elkaar gestoken door de groendienst van de provincie, gebruik makend van wilgenhout dat afkomstig was van de wilgen die werden geknot langs het fietspad op de grens van het park en de Kleyne Vlakte.

Nog een verandering die zopas werd doorgevoerd is het plaatsen van een lage afsluiting ter hoogte van het grasperk voor de ooievaarstoren. Enkele jaren geleden plaatsten we daar enkele bordjes om bezoekers te waarschuwen om niet van het pad af te wijken in de richting van de ooievaarsnesten, om de broedende ooievaars niet te verstoren. Af en toe zijn er toch mensen die voor een foto dichter bij de nesten lopen. Dat zorgt voor onrust en verstoring tijdens het broedseizoen. Als dat gebeurt op het verkeerde moment, als er kleine kuikens in het nest zijn, kan zo’n korte verstoring zelfs fatale gevolgen hebben voor de kleine, kwetsbare jongen. Om de drempel nog wat te verhogen om niet dichter bij de nesten te gaan, werd dus kleine afsluiting geplaatst.

Zwaluwnesten

Zopas werden aan het bezoekerscentrum een aantal kunstnesten aangebracht voor verschillende soorten zwaluwen. In de eerste plaats werden vijf kunstnesten voor gierzwaluw aangebracht. Die hangen aan de hoge muur ter hoogte van de ramen van de Zwinshop en de achteruitgang van Bistro The Shelter. Gierzwaluwen broeden nog niet in het Zwin Natuur Park, bij gebrek aan nestgelegenheid, maar aan die hoge muur hopen we er toch in te slagen ze aan te trekken. Aan dezelfde noordkant van het bezoekerscentrum zijn ook in totaal 20 kunstnesten voor huiszwaluwen aangebracht. Die hangen links van de gierzwaluwkasten als je richting het gebouw kijkt. Omdat er nog een uitspringend dak tussen zit, met je wat achteruit stappen, maar vanaf het foto-ei moet je ze kunnen zien. Twee jaar geleden installeerden we al een til voor huiszwaluwen, en in 2021 broedden daar voor het eerst twee paar huiszwaluwen in! Met de extra nesten aan het gebouw, hopen we de populatie de volgende jaren te kunnen bestendigen en verder uit te bouwen. Hoe leuk én educatief zou het niet zijn om een mooie kolonie huiszwaluwen te kunnen krijgen! Bij de kunstnesten voor gierzwaluwen en huiszwaluwen zal in de late lente geluid van beide soorten worden afgespeeld. Dat is een gekende techniek om de nesten extra in de kijker te zetten en de vogels aan te lokken. Bij de huiszwaluwentil deden we dit ook, en vermoedelijk heeft dat een belangrijke rol gespeeld om vorig jaar twee koppels aan te trekken. Tenslotte hebben we ook nog een aantal kunstnesten voor boerenzwaluwen aangeschaft. Die moeten nog worden opgehangen in de komende weken. De meeste zullen worden opgehangen onder de galerij aan de zuidzijde van het NEC-gebouw. Onder die galerij kwamen vorig jaar twee paren tot broeden, en dat aantal hopen we nog omhoog te krijgen. We hopen de boerenzwaluwen daarmee ook te verleiden om niet meer zelf nesten te bouwen bovenop de deuren van één van de lokalen van het NEC, zoals vorig jaar gebeurde bij de deur van de timmerklas. In 2021 kwamen in totaal vier koppels boerenzwaluw tot broeden in het park, en met de kunstnesten hopen we ook van die soort de populatie een duwtje in de goede richting te geven! Let er zeker eens op als je de volgende keer in het park bent. En natuurlijk ook duimen dat we er in slagen om de populatie van de verschillende soorten zwaluwen in het park op te krikken! We zijn dan ook nog bezig met concrete plannen om ‘iets’ te doen voor oeverzwaluwen in het park, maar dat zal voor later zijn. 😉

 

Wouter Faveyts 08.02.2022