Roofvogelwerkgroep Zeeland

Zoals jullie weten draagt onze vogelwerkgroep ’t Duumpje deze mensen een warm hart toe.  John & Eveline, Jimmy en Jaap zijn samen met Henk in onze regio actief.

Het jaarverslag 2019/2020/2021 is op de website Werkgroep Roofvogels Zeeland beschikbaar via https://www.roofvogelszeeland.nl/

De bruine kiekendief is een kenmerkende Zeeuwse roofvogel die met een rank silhouet
zweeft boven rietvelden en akkers. Een beeld dat hoort bij het Zeeuwse DNA! Toch is
dat beeld niet vanzelfsprekend. De bruine kiekendief, een typische vogel van het landelijk gebied, is van oorsprong vooral te vinden in rietvelden, maar broedt steeds vaker op
landbouwpercelen. Door verschillende oorzaken is de bruine kiekendief steeds minder te
zien in onze provincie.
Het goede nieuws is dat we daar met verschillende partijen wat aan kunnen doen.
Zowel natuurbeheerders, agrariërs als vrijwilligers kunnen hun steentje bijdragen om te
zorgen dat de bruine kiekendief zich in groten getale thuis blijft voelen in Zeeland. In
deze brochure van het Steunpunt Bruine Kiekendief leest u hoe we dat kunnen doen.
De oprichting van het Steunpunt Bruine Kiekendief is een prachtig voorbeeld van hoe
we samen dingen voor elkaar kunnen krijgen. Het laat zien hoe we ieder vanuit onze
eigen rol en expertise werken aan het behoud van de biodiversiteit in het landelijk
gebied van Zeeland. Zo werken we samen aan het behoud van de bruine kiekendief!
Ik wens de deelnemers heel veel succes en ga graag een keer mee het veld in!

Anita Pijpelink
Gedeputeerde Provincie Zeeland

Lees verder:

https://landschapsbeheerzeeland.nl/sites/default/files/2020-06/SLZ_Brochure%20Kiekendief%20A5.pdf