Euregiotuinen: gemeente bepaalt zelf wat ze met geflopte tuinen doet.

Provincie trekt handen af van Euregiotuinen: gemeente bepaalt zelf wat ze met geflopte tuinen doet. Maar ook de Gemeente bleek niet in staat om er iets van te maken. Het gemeenschapsgeld wordt weggegeven omdat de gemeente het niet kan beheren.

De provincie wil het voormalige tuinencomplex Euregiotuinen in Oostburg niet kopen om er een natuurgebied van te maken. Pogingen van de lokale politiek om de tuinen om te dopen tot natuurgebied, stiltegebied of bos lopen tot nu toe op niets uit. De verkoop van het terrein is een zaak van de eigenaar, de gemeente Sluis.

In het vervallen hoofdgebouw van de Euregiotuinen is spontaan van alles gaan groeien© Stichting Euregiotuinen voor Ons

De Partij voor de Dieren, PvdA, SP en GroenLinks stelden eind vorig jaar vragen aan de Gedeputeerde Staten over de tuinen. De partijen drongen erop aan om de Euregiotuinen op de valreep te redden, voordat recreatieondernemer Eric van Damme uit Groede het dertien hectare grote terrein van de gemeente Sluis zou kopen.

Camping, bungalows en festivalterrein

De ondernemer, eigenaar van onder meer Strandcamping Groede, wil er een recreatiepark – Regiopark Oostburg – van maken met camping, vakantiebungalows, horeca en een festivalterrein. De intentieovereenkomst voor de aankoop van de vroegere bezoekerstuinen liep 1 januari af en is met een jaar verlengd, zo liet de gemeente onlangs weten.

Hoe zat het ook alweer?

De Euregiotuinen werden in het begin van deze eeuw net buiten de bebouwde kom van Oostburg gebouwd. Al bij de aanleg van de Euregiotuinen dienen de problemen zich aan. De bouw loopt vertraging op door slecht weer en de organisatie loopt een Europese subsidie mis. Hierdoor moet de gemeente bijspringen. Uiteindelijk gaan de tuinen niet in het voorjaar van 2002 open – zoals de bedoeling was – maar pas op 30 september 2003. De verwachte 100.000 bezoekers worden bij lange na niet gehaald. Het publiek kan dan ook niet lang genieten van de bezoekerstuinen en bijbehorend bezoekerscentrum. Al in 2004 gaat het complex dicht vanwege faillissement van de eigenaar: de stichting Euregiotuinen. In de jaren daarna sneuvelen meerdere plannen en verpaupert het terrein.

Stichting Euregiotuinen voor Ons wil geen festivals in hun achtertuin en voert sinds de bekendmaking van de plannen een bittere strijd om deze te voorkomen. Omdat de omwonenden bij de gemeente nul op het rekest kregen, hadden ze afgelopen najaar de provinciale politiek ingeschakeld. De vier partijen vroegen vervolgens GS om te onderzoeken of het gebied ingericht kan worden als natuurgebied, stiltegebied of bos. Iets dat volgens de stichting heel eenvoudig kan: door de jarenlange verwaarlozing is op het terrein volop natuur aanwezig, met volwassen bomen en veel vogels, insecten, vleermuizen en andere zoogdieren. Bovendien is het een ideale verbinding tussen natuurgebieden het Groote Gat en de Sophiapolder.

De gemeente Sluis is aan zet

Gedeputeerde Staten voelen hier echter niets voor. Ze zeggen dat het aan de gemeente Sluis is. De enige rol die de provincie heeft, is de beoordeling van het bestemmingsplan. GS antwoorden kort: “In de omgevingsverordening en de natuurbeschermingswet zijn de Euregiotuinen niet opgenomen, omdat daar een andere bestemming op ligt.” Ook aankoop van het terrein, om toe te voegen aan het Natuurnetwerk Zeeland, is niet aan de orde en ook nooit aan de orde geweest, vanwege die andere bestemming.

Initiatief voor bos moet van eigenaar komen

“Eventuele aankopen buiten deze gele (voor nieuwe natuur aangewezen, red.) gebieden worden beoordeeld op basis van ecologische kansen en op basis van verwerfbaarheid. Dat laatste is hier niet aan de orde. De percelen zijn niet aan de provincie te koop aangeboden.” Voor de aanleg van extra groen, een voedselbos of herdenkingsbos moet het initiatief van de eigenaar komen, vinden GS.

De provincie wil Euregiotuinen in Oostburg niet aankopen© Omroep Zeeland

Ook bemoeit de provincie zich niet met de verkoopprijs van de grond, die volgens de stichting een schijntje is vergeleken met de miljoenen die Sluis sinds de jaren negentig in het tuinencomplex heeft gestoken. De taxatiewaarde is ook niet relevant, vinden GS, omdat de provincie niet van plan is om het terrein aan te kopen. De provincie kan ook niet ingrijpen in de onderhandelingen of een overeenkomst tussen beide partijen, ook al zou dat niet helemaal volgens de regels zijn gegaan.

Blind hondje

Woordvoerder José van Zuilekom is teleurgesteld over de antwoorden. “De steun die de provincie ons onthoudt, is een koude douche. Ik heb een blind hondje dat nogal eens met zijn kopje tegen de muur loopt. Zo voel ik me nu ook.”

De stichting heeft nog enkele ijzers in het vuur. Bij de gemeente Sluis lopen verschillende WOB-verzoeken (Wet Openbaarheid van Bestuur) om inzage te krijgen in stukken over de kwestie. Een verzoek om informatie over het feit dat Van Damme al een bv heeft opgericht op de locatie aan de Nieuwstraat, die officieel nog niet van hem is, is afgewezen. De stichting gaat in beroep. https://www.euregiotuinenvoorons.com/

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/14357585/provincie-trekt-handen-af-van-euregiotuinen-gemeente-bepaalt-zelf-wat-ze-met-geflopte-tuinen-doet

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/11191459/euregiotuinen-hoe-eric-van-damme-een-zwaan-wil-maken-van-een-lelijk-eendje

Bron: Omroep Zeeland