Sovon-WAVO-Duumpje 2022-1

Sovon_Duumpje_2022_maand 1 is verstuurt via email.

Ganzen

96 Toendrarietgans
11497 Kolgans
5272 Grauwe Gans
33 Soepgans
6 Indische Gans
1415 Grote Canadese Gans
1 Kleine Canadese Gans (minima)
2709 Brandgans
47 Nijlgans

Midwinter

34 Dodaars
14 Fuut
81 Aalscholver
5 Roerdomp
1 Koereiger
8 Kleine Zilverreiger
36 Grote Zilverreiger
53 Blauwe Reiger
6 Ooievaar
57 Knobbelzwaan
29 Kleine Zwaan
96 Toendrarietgans
11497 Kolgans
5272 Grauwe Gans
33 Soepgans
6 Indische Gans
1415 Grote Canadese Gans
1 Kleine Canadese Gans (minima)
2709 Brandgans
47 Nijlgans
365 Bergeend
1830 Smient
544 Krakeend
529 Wintertaling
2432 Wilde Eend
19 Soepeend
56 Pijlstaart
553 Slobeend
72 Tafeleend
205 Kuifeend
3 Grote Zaagbek
1 Blauwe Kiekendief
4 Sperwer
87 Buizerd
66 Torenvalk
1 Boomvalk
10 Slechtvalk
13 Patrijs
7 Fazant
300 Waterhoen
1183 Meerkoet
211 Scholekster
0 Kluut
21 Bontbekplevier
0 Goudplevier
7 Zilverplevier
4473 Kievit
3 Watersnip
533 IJslandse Grutto
651 Wulp
3 Tureluur
3 Groenpootruiter
4 Witgat
51 Steenloper
18 Zwartkopmeeuw
1029 Kokmeeuw
22 Stormmeeuw
73 Kleine Mantelmeeuw
839 Zilvermeeuw
2 Geelpootmeeuw
4 Grote Mantelmeeuw
1 Drieteenmeeuw
65 Holenduif
340 Houtduif
1 Roodborst
73 Merel
164 Kramsvogel
1 Zanglijster
80 Ekster
79 Kauw
124 Zwarte Kraai
70 Putter
3 hybride eend